20788_not-searchable
/helse/statistikker/abort/aar
20788
Stadig færre aborter blant tenåringer
statistikk
2004-07-14T10:00:00.000Z
Helse
no
abort, Svangerskapsavbrudd (opphørt), aborter, selvbestemte aborter, nemndbehandlede aborterHelseforhold og levevaner , Helse
false

Svangerskapsavbrudd (opphørt)2003

Medisinsk fødselsregister ved Norsk folkehelseinstitutt (http://www.fhi.no/helseregistre/medisinsk-fodselsregister) har fra 2007 overtatt denne statistikken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig færre aborter blant tenåringer

Tallet på aborter blant tenåringene fortsetter å synke. I 2003 var det 16,4 aborter per 1 000 tenåring. Dette er det laveste som noen gang er registrert. Totalt for alle aldersgrupper ble det fremmet 15 504 svangerskapsavbrudd hvorav 13 888 ble utført.

Det er bare registrert små endringer i de endelige tallene for utførte svangerskapsavbrudd fra de forløpige tallene som kom ut i april. Totalt er det en økning på 52 utførte svangerskapsavbrudd.

Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner, etter alder. 2003

Utviklingen med synkende antall aborter blant tenåringene, som har vart siden århundreskiftet, fortsatte også i 2003. I alt var det 16,4 tenåringsaborter per 1 000 kvinner i alderen 15-19 år i 2003 mot 16,9 i 2002. Abortraten blant tenåringer var i 2003 den laveste som er registrert i de 25 årene med nåværende abortlov. Finnmark ligger høyest med 30,5 tenåringsaborter per 1 000 kvinner 15-19 år, mens det tilsvarende tallet i Vest-Agder og Rogaland var 12,2.

Det ble utført 11 329 aborter før 10. uke av svangerskapet. 39 prosent av disse ble utført kun med abortfremkallende midler, mens 45 prosent ble foretatt rent kirurgisk. De resterende ble utført i kombinasjon med abortfremkallende midler.

Av de 641 begjæringene etter 12. svangerskapsuke, ble 510 utført. Resten fikk avslag i nemnd, eller ble ikke utført av andre grunner. I alt 45 prosent av disse ble utført av sosiale grunner og 37 prosent ble innvilget på grunn av risiko for fosterskade. Dette er en økning i forhold til året før, med nær 5 prosent økning på sosiale årsaker og nær 9 prosent økning på risiko for fosterskade i forhold til antall utførte aborter behandlet i nemndene.

Tabeller: