20792_not-searchable
/helse/statistikker/abort/aar
20792
Stadig færre aborter blant tenåringer
statistikk
2003-07-29T10:00:00.000Z
Helse
no
abort, Svangerskapsavbrudd (opphørt), aborter, selvbestemte aborter, nemndbehandlede aborterHelseforhold og levevaner , Helse
false

Svangerskapsavbrudd (opphørt)2002

Medisinsk fødselsregister ved Norsk folkehelseinstitutt (http://www.fhi.no/helseregistre/medisinsk-fodselsregister) har fra 2007 overtatt denne statistikken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig færre aborter blant tenåringer

I 2002 ble det utført vel 2 200 svangerskapsavbrudd blant tenåringer i Norge, mot 2 450 i 2001. Dette tilsvarer 16,9 svangerskapsavbrudd blant tenåringer per 1 000 kvinner 15-19 år. Denne andelen er den laveste som er registrert i noe år siden loven om selvbestemt abort ble innført fra 1979.

Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner, etter alder. 2002

De endelige tallene er lite endret fra foreløpige tall for 2002 som ble publisert 25.04.2002. Vi har nå innarbeidet data for 4. kvartal for Finnmark. Dette betyr lite for landstallene, men antall aborter i Finnmark ble 14 flere enn de foreløpige anslagene viste.

Finnmark hadde i 2002 flest tenåringsaborter i forhold til tallet på kvinner 15-19 år.

Den laveste hyppigheten ble registrert i Vest-Agder og Rogaland. Nivået i disse fylkene var bare det halve av hva som ble registrert i Nord-Norge. Reduksjonen i aborthyppigheten blant tenåringer har vært sterkest i Oslo i de seinere årene. Tidligere var denne hyppigheten høyest i Oslo, mens nivået nå bare er 10 prosent over landsgjennomsnittet.

Blant kvinner i alle aldere var aborthyppigheten i Oslo i 2002 høyere enn i de andre fylkene. Målt som antall svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner 15-49 år var dette tallet 17,2 i Oslo mot 12,7 for hele landet. Troms og Finnmark hadde også høy aborthyppighet i 2002. Den laveste aborthyppigheten ble målt i agderfylkene. Nivået i disse fylkene var bare halvparten av det som ble målt i Oslo og de to nordligste fylkene.

I 2002 ble det framsatt vel 15 000 begjæringer om svangerskapsavbrudd i Norge. Av disse førte vel 13 500 til abortinngrep. Det var vel 14 400 begjæringer før 12. svangerskapsuke, mens vel 600 ble fremmet etter 12. uke. Av de vel 600 nemndbehandlede begjæringene resulterte knapt 500 i abortinngrep. Resten fikk avslag eller abortinngrep ble ikke utført av andre grunner. Av de nemndbehandlede abortene ble 44 prosent innvilget av sosiale årsaker mens 35 prosent ble innvilget på grunn av risiko for fosterskader.

Tabeller: