20809_not-searchable
/helse/statistikker/abort/aar
20809
Færre aborter
statistikk
2002-04-19T10:00:00.000Z
Helse
no
abort, Svangerskapsavbrudd (opphørt), aborter, selvbestemte aborter, nemndbehandlede aborterHelseforhold og levevaner , Helse
false

Svangerskapsavbrudd (opphørt)2001

Medisinsk fødselsregister ved Norsk folkehelseinstitutt (http://www.fhi.no/helseregistre/medisinsk-fodselsregister) har fra 2007 overtatt denne statistikken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre aborter

I 2001 ble det utført 13 867 svangerskapsavbrudd. Dette er 788 færre enn året før. Antall svangerskapsavbrudd har ikke vært så lavt siden midten på 1990-tallet. Størst nedgang var det i Oslo. Alle de tre nordnorske fylkene hadde i 2001 en høyere abortrate enn Oslo blant tenåringer.

Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner, etter alder

Finnmark fylke hadde den høyeste aborthyppigheten i 2001, målt med svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner 15-49 år. Tidligere var det Oslo som lå øverst, men ble forbigått av Finnmark i 2000. Det er fortsatt sørlandsfylkene og vestlandsfylkene som har den laveste aborthyppigheten. Nivået i disse landsdelene er vel halvparten så høyt som i Oslo og Finnmark.

I 2001 ble det fremsatt 15 333 begjæringer om svangerskapsavbrudd. Av disse førte 13 867 til abortinngrep. Det var 14 691 begjæringer før 12. svangerskapsuke, mens 642 ble fremmet etter 12. uke. Av de 642 nemndbehandlede søknadene ble 512 innvilget og 496 inngrep ble utført. Dette er 26 færre nemndbehandlede svangerskapsavbrudd utført i forhold til året før. 78 fikk avslag i nemnd. Det er små endringer i hjemmelsgrunnlaget for å innvilge svangerskapsavbrudd i de senere årene. Om lag halvparten er innvilget av sosiale årsaker, mens om lag 30 prosent er innvilget på grunn av risiko for fosterskader.

Færre aborter blant tenåringer

Etter en økning i 2000 i tenåringsaborter, er hyppigheten nå tilbake på nivået som ble observert på slutten av 1990-tallet. I 2000 var det 2 599 svangerskapsavbrudd blant tenåringene, men i 2001 var det redusert ned til 2 448. Det var en nedgang på 1,3 per 1 000 tenåringer. For første gang ble det observert en høyere aborthyppighet blant tenåringer i Nordland og Troms enn i Oslo. Inntil midten av 1990-tallet hadde Oslo den høyeste aborthyppigheten blant tenåringer, men ble da forbigått av Finnmark. For første gang hadde altså alle de tre nordnorske fylkene en høyere aborthyppighet blant tenåringer enn Oslo i 2001.

Svangerskapsavbrudd med medikamenter vanligere1

Medikamentelt indusert svangerskapsavbrudd er nå blitt en vanlig metode for svangerskapsavbrudd i første trimester (inntil 9. fullførte svangerskapsuke). Mens 29 prosent av de tidlige svangerskapsavbruddene ble gjennomført med denne metoden i 2000, var denne prosenten økt til 41 i 2001. Medikamentelt indusert svangerskapsavbrudd skjer ved at kvinnen inntar medikamentene antiprogesteron i kombinasjon med prostaglandin i tablettform ved første besøk på sykehuset. Kvinnen reiser så hjem og kommer tilbake og blir innskrevet på sykehusets dagavdeling to dager seinere. Her inntas medikamentet prostaglandin, hvoretter aborten vanligvis inntrer i løpet av noen timer. Noen ganger er det i tillegg nødvendig å bruke kirurgisk avbruddsmetode for å fullføre svangerskapsavbruddet. Disse medikamentene kan også bruke ved seinaborter. Formålet er da imidlertid da et annet. Slik bruk regnes ikke som medikamentelt indusert svangerskapsavbrudd. Medikamentelt induserte svangerskapsavbrudd må ikke forveksles med den såkalte nødprevensjon som kvinnen selv inntar kort tid etter samleie for å forhindre et eventuelt svangerskap.

Medikamentelt induserte svangerskapsavbrudd de ni første ukene av svangerskapet. 2000 og 2001
     2000    2001
Svangerskapsavbrudd i alt     14 667   13 889
Herav varighet 9 uker eller mindre 11 576 11 147
Medikamentelt induserte avbrudd de 9 første uker av svangerskapet. 3 341 4 618
Prosent medikamentelt induserte avbrudd de 9 første ukene av svangerskapet 28,9 41,4
1  Ny tekst 25. november 2002.

Tabeller: