20797_not-searchable
/helse/statistikker/abort/aar
20797
Små endringer i aborttallene
statistikk
2000-04-27T10:00:00.000Z
Helse
no
abort, Svangerskapsavbrudd (opphørt), aborter, selvbestemte aborter, nemndbehandlede aborterHelseforhold og levevaner , Helse
false

Svangerskapsavbrudd (opphørt)1999

Medisinsk fødselsregister ved Norsk folkehelseinstitutt (http://www.fhi.no/helseregistre/medisinsk-fodselsregister) har fra 2007 overtatt denne statistikken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer i aborttallene

I 1999 ble det i alt utført 14 251 svangerskapsavbrudd. Dette er en økning på 223, eller 1,6 prosent i forhold til 1998. Tallet på svangerskapsavbrudd er fortsatt lavt sett i forhold til første halvdel av 1990-tallet. Bare tre år på 1990-tallet kan vise til et lavere aborttall.

I 1999 ble det fremsatt 15 503 begjæringer om svangerskapsavbrudd. Av disse førte 14 251 til abortinngrep. Av alle begjæringer ble 14 861 fremmet før 12. svangerskapsuke, mens 642 ble fremmet etter 12. uke og ble behandlet i nemnd. Blant begjæringene som ble fremmet før 12. uke, resulterte 13 757 i svangerskapsavbrudd. De resterende 1 104 begjæringene førte ikke til provosert abort, fordi kvinnen av ulike grunner trakk søknaden tilbake eller ikke møtte.

Blant de 642 sakene som ble behandlet i nemnd, ble 488 innvilget enten i primær- eller klagenemnd. 76 ble avslått av nemnden. Av de totalt 488 begjæringene som ble innvilget i nemnd, førte 469 i alt til svangerskapsavbrudd. Det var 11,8 prosent av søknadene i nemnd som ble avslått, mens 12,1 prosent manglet vedtak fordi kvinnen ikke møtte, spontanaborterte eller av andre grunner.

 Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner, etter alder

Høyest aborthyppighet blant kvinner i 20-årene

Hvis man betrakter hver aldersgruppe for seg, har kvinner i alderen 20-24 år den høyeste aborthyppigheten. Av disse er det 31,3 prosent som går på skole eller studerer.

Flest svangerskapsavbrudd i Oslo

Tallet på svangerskapsavbrudd er høyest i Oslo både når vi betrakter faktisk antall avbrudd og svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner etter kvinnens bostedsfylke for kvinner i alderen 15-49 år. Også fylkene i Nord-Norge har en høy aborthyppighet. Finnmark er det fylke som ligger nærmest Oslo, Finnmark har også høyest aborthyppighet i alderen 15-19 år, mens Oslo kommer som nummer to.

Statistikken utgis årlig.

Tabeller: