20790_not-searchable
/helse/statistikker/abort/aar-forelopige
20790
Flere aborter - men færre blant tenåringer
statistikk
2004-04-22T10:00:00.000Z
Helse
no
abort, Svangerskapsavbrudd (opphørt), aborter, selvbestemte aborter, nemndbehandlede aborterHelseforhold og levevaner , Helse
true

Svangerskapsavbrudd (opphørt)2003, foreløpige tall

Medisinsk fødselsregister ved Norsk folkehelseinstitutt (http://www.fhi.no/helseregistre/medisinsk-fodselsregister) har fra 2007 overtatt denne statistikken.

Innhold

Publisert:

Flere aborter - men færre blant tenåringer

I 2003 ble det utført 13 836 svangerskapsavbrudd. Dette tilsvarer 12,91 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinne i alderen 15-49 år, mot 12,7 i 2002. Den nedadgående trenden i tenåringsaborter fortsatte også i 2003.

Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner, etter alder. 2003

I 2003 ble det fremmet 15 420 begjæringer om abort. Av disse ble 13 836 utført i 2003 mot 13 557 i 2002. Ytterpunktene er Østfold med en økning på 13 prosent, og Rogaland med en nedgang på vel 5 prosent i svangerskapsavbruddene, i forhold til året før.

Den nedadgående trenden i tenåringsaborter som har vart siden århundreskiftet, fortsatte også i 2003. I alt var det 16,3 tenåringsaborter per 1 000 kvinner i alderen 15-19 år i 2003 mot 16,9 i 2002. Abortraten blant tenåringer var i 2003 den laveste som er registrert i de 25 årene med nåværende abortlov. Finnmark ligger her høyest med 30,5 tenåringsaborter per 1 000 kvinner 15-19 år, mens det tilsvarende tallet i Vest-Agder og Rogaland var 12,2.

Det ble utført i underkant av 11 300 aborter før 10. uke av svangerskapet. 39 prosent av disse ble utført kun med abortfremkallende midler, mens 46 prosent ble foretatt rent kirurgisk. De resterende ble utført i kombinasjon med abortfremkallende midler.

Av de vel 600 begjæringene etter 12. svangerskapsuke, ble vel 500 utført. Resten fikk avslag i nemnd, eller ble ikke utført av andre grunner. I alt 46 prosent av disse ble utført av sosiale grunner og 38 prosent ble innvilget på grunn av risiko for fosterskade. Dette er en liten økning i forhold til året før, med 32 prosent økning på sosiale årsaker og 62 prosent risiko for fosterskade i forhold til antall utførte nemndbehandlede aborter.

1  Tallet er rettet 22. april 2004 kl. 1200.
2  Tall er endret 5. juli 2004 kl. 1125.

Tabeller: