20786
/helse/statistikker/abort/aar
20786
Stadig færre tenåringer tar abort
statistikk
2005-06-08T10:00:00.000Z
Helse
no
abort, Svangerskapsavbrudd (opphørt), aborter, selvbestemte aborter, nemndbehandlede aborterHelseforhold og levevaner , Helse
false

Svangerskapsavbrudd (opphørt)2004

Medisinsk fødselsregister ved Norsk folkehelseinstitutt (http://www.fhi.no/helseregistre/medisinsk-fodselsregister) har fra 2007 overtatt denne statistikken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig færre tenåringer tar abort

Statistisk sentralbyrå har aldri registrert så lavt antall aborter blant tenåringer som i 2004. Den nedadgående trenden startet i 2000, og tallene har sunket litt for hvert år til tross for en svak økning i det totale tallet på svangerskapsavbrudd.

Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner, etter alder

I fjor ble det utført i alt 15,7 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i aldersgruppen 15-19 år. Dette er det laveste tallet som er observert siden loven om selvbestemt abort ble innført fra 1979.

Det totale tallet på svangerskapsavbrudd økte imidlertid svakt i fjor - fra 13 888 i 2003 til 14 071 i 2004. Dette er det høyeste tallet som er observert siden 2000 og tilsvarer 13,1 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i alderen 15-49 år.

Flest aborter i Finnmark

I likhet med tidligere år hadde Finnmark i 2004 flest svangerskapsavbrudd i forhold til folketallet. Kvinner i dette fylket fikk utført 18,2 abortinngrep per 1 000 kvinner i alderen 15-49 år, det samme som i 2003. Tilsvarende tall for Oslo var 17,5 mot 17,2 i 2003. Lavest abortrate hadde Vest-Agder, med 9,3 og Rogaland med 9,9 aborter per 1 000 kvinner 15-49 år.

Finnmark hadde også den høyeste andelen tenåringsaborter, 26,9 per 1 000 kvinner i aldersgruppen 15-19 år. Også Troms og Nordland hadde en høyere abortrate blant tenåringer enn Oslo, med henholdsvis 22,0 og 21,4 aborter per 1 000 kvinner 15-19 år, mot Oslos 19,3. Lavest abortrate blant tenåringer hadde Vest-Agder, med 11,9 og Sogn og Fjordane med 12,5. Raten for hele landet var 15,7.

I alt søkte 653 kvinner om svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke, av disse ble 530 utført. Av disse ble 123 ikke utført - 60 fikk avslag i primærnemnd, mens resten ikke ble utført av andre grunner. Årsaker til svangerskapsavbrudd etter 12. uke var sosiale grunner (45 prosent) og risiko for fosterskade (38 prosent).Dette mønsteret er det samme som ble observert i 2003.

Sverige på topp - Finland nederst

Sverige har den høyeste aborthyppigheten blant de nordiske landene, mens den er lavest i Finland. Norge har en aborthyppighet på linje med Danmark og Island. I de senere årene har aborthyppigheten i Sverige vært 70-80 prosent høyere enn i Finland.

I likhet med Norge har Danmark selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Denne grensen er satt til 18. uke i den svenske loven, mens Finland og Island ikke har selvbestemt abort.

Om lag 3-4 prosent av svangerskapsavbruddene skjer etter utgangen av 12. svangerskapsuke i Norge og Danmark. I Finland og Sverige blir 5-6 prosent av abortinngrepene gjennomført etter denne grensen.

Statistikken for Oslo blir ikke fordelt på bydeler for 2004. Grunnen er at bydelsinndelingen er endret fra 1. januar 2004, og svangerskapsavbruddene i Oslo er rapportert dels etter nye, og dels etter gammel bydelsinndeling.

SSB ved seksjon for Helsestatistikk er databehandlere for register for svangerskapsavbrudd med Nasjonalt folkehelseinstitutt som databehandlingsansvarlige.

Tabeller: