118940
118940
forskning
2013-05-15T06:45:00.000Z
no

Kontantstøtte ga bedre karakterer

Publisert:

Innføringen av kontantstøtteordningen ga bedre skolekarakterer for eldre søsken av kontantstøttebarn.

Det viser forskningsstudien Home with mom: The Effects of Stay-at-Home Parents on Children’s Long-run Educational Outcomes av Eric Bettinger (Stanford University), Torbjørn Hægeland (SSB) og Mari Rege (Universitetet i Stavanger).

Kontantstøtten påvirket arbeidsdeltakelsen

Kontantstøtten ble innført i 1998. Ordningen økte de økonomiske insentivene til å bli hjemme med barn under tre år. Mange av barna hadde eldre søsken. Forskerne ser nærmere på hvorvidt innføringen av kontantstøtten påvirket skoleprestasjonene til disse. Studien benytter registerdata fra SSB og sammenligner skolekarakterene for skolebarn i tiende klasse som hadde småsøsken i kontantstøttealder (da de selv var mellom 7 og 10 år) med karakterene for skolebarn i samme alder uten småsøsken i kontantstøttealder; før og etter innføring av kontantstøtten. Dette kalles en forskjeller-i-forskjeller metode

Bedre karakterer med hjemmeværende mødre

Resultatene viser at de elevene som fikk småsøsken etter at kontantstøtten ble innført i gjennomsnitt gjorde det noe bedre på skolen. Funnene tyder på at dette i stor grad kan tilskrives de barna hvor kontantstøtten førte til at mødrene valgte å bli hjemme.  Hvis hele forskjellen drives av at mor blir hjemme, er effekten på resultater betydelig.

Les hele studien Home with mom: The Effects of Stay-at-Home Parents on Children’s Long-run Educational Outcomes

Kontakt