Forskningsområde

Mikroøkonomi

Nyhetssaker om mikroøkonomi

 • Skattekonkurranse og grensehandel med brennevin

  Skatt

  Publisert:

  Brennevin er utsatt for grensehandel og landene bedriver skattekonkurranse. En analyse av Odd Erik Nygård viser at likevektsskatterater gir store prisforskjeller på brennevin i Skandinavia, og antyder at Norge og Danmark i større grad enn Sverige tar hensyn til grensehandel og skattekonkurranse når skatteratene på brennevin blir satt.

 • Skattemodellen LOTTE

  Skatt

  Publisert:

  Skatteberegningsmodellen LOTTE er et sentralt planleggingsverktøy ved utarbeidelse av skattepolitikken i Norge, jamfør oversikter i de årlige Nasjonalbudsjettene og i St.prp.nr. 1. Modellen beregner proveny- og fordelingseffekter av endringer i beskatningen av personer.

 • Fordelingsutvalgets rapport om økonomiske forskjeller i Norge

  Inntektsfordeling

  Publisert:

  Fordelingsutvalget, ledet av forskningsdirektør Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå, leverte 6. mai en rapport om de økonomiske forskjellene i Norge til finansminister Kristin Halvorsen. Gratis kjernetid i barnehage, bedre tiltak for de som faller utenfor skole og arbeidsliv og endringer i skatter og overføringer kan bidra til å redusere økonomiske forskjeller i Norge, skriver utvalget i en pressemelding.

 • Hver fjerde ønsker å bytte jobb

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Drøyt en av fire sysselsatte har planer om å bytte jobb eller starte ny virksomhet i løpet av de nærmeste tre årene. Ønsket henger sammen med trivsel på arbeidsplassen. Arbeidssted betyr mer for trivselen enn arbeidstid.

 • Helsepersonell - ettertraktede yrkesgrupper i framtiden

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Fram mot 2030 vil det bli en betydelig økning i behovet for helsepersonell. Det utdannes altfor få helsefagarbeidere, og det kan også bli mangel på sykepleiere, bioingeniører, fysioterapeuter, helsesøstre og jordmødre.

 • Husholdningenes gjeldsbelastning på historisk høyt nivå

  Konsumentatferd

  Publisert:

  Gjeld som andel av husholdningens inntekt ligger på et historisk høyt nivå, og klart høyere enn siste halvdel av 1980-tallet. Rentebelastningen er imidlertid fortsatt lavere enn på slutten av 1980-tallet.

 • Historien om skatteforskningen i SSB

  Skatt

  Publisert:

  Kirsten Hansen fikk 9. januar Kongens fortjenestemedalje for sitt mangeårige bidrag til Finansdepartementets og Stortingets arbeid med de årlige skatteoppleggene. I den forbindelse utdyper professor Olav Bjerkholt og forskningsleder Thor Olav Thoresen historien om skatteforskningen i SSB.

 • Lekser øker sosiale forskjeller

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Lekser gir ikke elever med lavutdannete foreldre bedre skoleresultater. Lekser hjelper kun elever med høyutdannete foreldre. Skoleklasser som får lekser har større forskjeller i elevprestasjoner enn leksefrie klasser.

 • Innvandrere tjener like mye som nordmenn uten innvandrerbakgrunn

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Innvandrere tjener like mye som nordmenn uten innvandrerbakgrunn dersom de har samme utdanningsnivå og like lang arbeidserfaring i Norge. Ofte tjener innvandrere faktisk mer.