118720
118720
forskning
2009-05-19T10:00:00.000Z
no

Skattemodellen LOTTE

Skatteberegningsmodellen LOTTE er et sentralt planleggingsverktøy ved utarbeidelse av skattepolitikken i Norge, jamfør oversikter i de årlige Nasjonalbudsjettene og i St.prp.nr. 1. Modellen beregner proveny- og fordelingseffekter av endringer i beskatningen av personer.Modellen består av 3 hovedmoduler:

  • en beregningsmodul for den direkte beskatning av personer, LOTTE-Skatt
  • en modul for indirekte beskatning, LOTTE-Konsum
  • og en modul som gir beskrivelser av effekter på arbeidstilbudet av skatteendringer, LOTTE-Arbeid.

Eget oversiktsnotat på engelsk om modellsystemet finnes i Aasness, Dagsvik and Thoresen (2006).

Referanseliste over relevante dokumenter til modellsystemet LOTTE.

Mer detaljert informasjon om de enkelte modellene (på engelsk)