118737
118737
forskning
2009-09-17T08:00:00.000Z
no

Skattekonkurranse og grensehandel med brennevin

Publisert:

Brennevin er utsatt for grensehandel og landene bedriver skattekonkurranse. En analyse av Odd Erik Nygård viser at likevektsskatterater gir store prisforskjeller på brennevin i Skandinavia, og antyder at Norge og Danmark i større grad enn Sverige tar hensyn til grensehandel og skattekonkurranse når skatteratene på brennevin blir satt.

Sammendrag av Discussion Paper 592:

Det er blitt konstruert en empirisk basert simuleringsmodell bestående av en representativ konsument for hvert skandinavisk land, hvor konsumentene konsumerer to goder: brennevin og andre varer. Brennevin er utsatt for grensehandel og landene bedriver skattekonkurranse. Resultatene viser at vi får likevektsskatterater som gir store prisforskjeller på brennevin i Skandinavia. Videre antyder analysene at Norge og Danmark i større grad enn Sverige tar hensyn til grensehandel og skattekonkurranse når skatteratene på brennevin blir satt. Resultatene er temmelig robuste med hensyn til hvilken type spill vi antar, noe som skyldes at de nyttemaksimerende skatteratene for hvert land er lite sensitive med hensyn til andre lands skatterater. Vi får dog noe høyere skatterater og nyttenivå i likevekt for hvert land når vi antar et sekvensielt spill sammenlignet med et simultant, med andre ord Pareto-dominerer likevekten i det sekvensielle spillet likevekten i det simultane.

Les hele analysen  Commodity tax competition - purchases of spirits in the Scandinavian countries