Notater 2012/58

Norsk eksport i KVARTS og MODAG

Notatet dokumenterer modelleringen av norsk eksport i KVARTS og MODAG. Notatet er basert på modellene slik de forelå i juli 2012. Alle eksportrelasjoner er estimert i juni 2012. Se Boug og Dyvi (2008) og MODAG for dokumentasjon av tidligere modellversjoner.

Vi redegjør for hvordan eksporten bestemmes for de ulike varegruppene, og skisserer samspillet mellom eksportligningene og andre deler av KVARTS/MODAG. Deretter følger en mer detaljert omtale av eksporten som bestemmes av økonometriske atferdssammenhenger, herunder en kort innføring teoretisk bakgrunn og en gjennomgang av empiriske resultater.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk eksport i KVARTS og MODAG

Ansvarlig

Andreas Benedictow

Serie og -nummer

Notater 2012/58

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8470-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8469-4

Antall sider

49

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt