Notater 2012/65

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

I dette notatet dokumenteres en ny relasjon for rammelånsrenten i makromodellene KVARTS og MODAG. Den nye relasjonen ble innarbeidet i KVARTS i begynnelsen av 2012, og Statistisk sentralbyrå har fra Økonomiske analyser 1/2012 laget prognoser for denne rentesatsen. I MODAG er relasjonen foreløpig ikke innarbeidet.

Fram til Konjunkturtedensene i desember 2011 (Økonomiske Analyser, 6/2011) publiserte SSB prognoser for bankenes gjennomsnittlige utlånsrente. I første avsnitt begrunnes hvorfor en utlånsrente for finansinstitusjonenes rammelån med sikkerhet i bolig er en mer interessant rentesats enn bankenes gjennomsnittlige utlånsrente. Rammelån ble først introdusert i 2005/06. For å få tilbakegående serier i modellene for denne rentesatsen må rentesatsen derfor skjøtes bakover. Forslag til skjøting foreslås i avsnitt 2. I avsnitt 3 går vi inn på hvordan rentesatsen i KVARTS lages med bakgrunn av renteobservasjonene i SSBs rentestatistikk. I avsnitt 4 estimeres en sammenheng mellom den nye renten og pengemarkedsrenten, mens en tilsvarende relasjon for årsmodellen MODAG presenteres i avsnitt 5.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Ansvarlig

Håvard Hungnes

Serie og -nummer

Notater 2012/65

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8498-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8497-7

Antall sider

15

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt