Økonomiske analyser, 5/2014

KPI, inflasjonsstabilitet og realøkonomi

Publisert:

Selv om det er en viss sammenheng mellom utviklingen i realøkonomien og prisstigningen er den målte inflasjonen ingen god indikator for den generelle konjunktursituasjonen. Mange andre forhold enn presset i realøkonomien spiller en rolle for hva prisstigningen, også den underliggende, faktisk blir. Dermed er det heller ikke slik at en stabilisering av inflasjon med nødvendighet gir en mer stabil realøkonomisk utvikling. Beregninger med SSBs makroøkonomiske modell KVARTS viser at en fullstendig stabilisering av inflasjonen siste elleve år ville gjort den realøkonomiske utviklingen klart mindre stabil enn den har vært. Beregninger viser også at det til tider ikke ville vært mulig å få inflasjonen opp i 2,5 prosent ved hjelp av styringsrenta.

Åpne og les artikkelen i PDF (735 KB)

Kontakt