Økonomiske analyser, 3/2014

Virkninger på norsk økonomi av et kraftig fall i oljeprisen

Publisert:

Norsk økonomi er følsom for utviklingen i oljeprisen. Hvis forhold på tilbudssiden i energimarkedet reduserer oljeprisen med en tredel, vil arbeidsledigheten etter fem år øke med 1,0 prosentpoeng, ifølge beregninger med SSBs makroøkonometriske modell MODAG. Reallønningene vil bli 3,6 prosent lavere enn det de ellers hadde vært, mens volumet av offentlig og privat konsum vil være redusert med henholdsvis 4 og 6 prosent. Et oljeprisfall får ikke petroleumsvirksomheten til å forsvinne over natten. Sammen med et betydelig finanspolitisk handlingsrom, bidrar fleksibiliteten i kronekursen og økonomiens omstillingsevne til å begrense de negative virkningene.

Åpne og les artikkelen i PDF (1 MB)

Kontakt