Statistikkområde

Energi og industri: Olje og gass

Alt innhold for delområdet olje og gass

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mer enn doblet forbruk av biodrivstoff

  Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Den kraftige veksten skyldtes først og fremst en sterk økning i forbruket av flytende biodrivstoff som mer enn doblet seg.

  Artikkel
 • Auka sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt enda på 742 millionar liter, 22 millionar liter meir enn i mai sist år.

  Artikkel
 • Oppadgående trend i industriprisene

  PPI falt med 0,8 prosent fra april til mai. Årsaken til fallet var hovedsakelig lavere oljepris. Også prisene i industrien falt marginalt denne måneden, men de har likevel i stor grad vært oppadgående de siste tolv månedene. 

  Artikkel
 • Svak vekst i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp med 0,5 prosent i perioden februar-april 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå mars til april 2017, hadde industriproduksjonen ein oppgang på 1,6 prosent.

  Artikkel
 • Industriomsetningen øker

  Industriomsetningen gikk opp med 2,6 prosent i perioden februar-april 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra mars til april 2017 viste industriomsetningen en oppgang på 1,3 prosent. 

  Artikkel
 • Salet av petroleumsprodukt redusert

  I april i år enda det samla salet av petroleumsprodukt på 604 millionar liter.

  Artikkel
 • Så mye har petroleumsinntektene falt

  Statens petroleumsinntekter var høye gjennom 2000-tallet, men det markante fallet de siste to årene har ført dem tilbake til nivået mellom midten av 1980-årene og 2000.

  Artikkel
 • Prisfall på naturgass

  Produsentprisindeksen gikk ned som følge av prisnedgang på energivarer som naturgass, elektrisitet og raffinerte petroleumsprodukter. Prisoppgang i norsk industri og på råolje dempet fallet i produsentprisindeksen.

  Artikkel
 • Industriomsetningen økte i 1. kvartal

  Industriomsetningen gikk opp med 4,2 prosent i første kvartal i 2017 sammenlignet med siste kvartal i 2016, viser sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2017 viste industriomsetningen en liten oppgang på 0,8 prosent. 

  Artikkel
 • Auka sal grunna påske

  Samla sal av petroleumsprodukt enda på 683 millionar liter i mars, ein auke på om lag 45 millionar liter samanlikna med mars 2016. Auken skuldas at påsken var i mars i 2016 og i år var den i april.

  Artikkel
 • Økning i industriomsetningen

  Industriomsetningen gikk opp med 1,9 prosent i perioden desember 2016-februar 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra januar 2017 til februar 2017 var industriomsetningen tilnærmet uendret.

  Artikkel
 • Salet av autodiesel passerte 3 milliardar liter i fjor

  Det vart selt 3,14 milliardar liter autodiesel i 2016, ein auke på 142 millionar (4,7 prosent) liter frå året tidligare. Det er første gang salet overstig 3 milliardar liter i løpet av eit år.

  Artikkel
 • Oljeinvesteringenes dominerende effekt på industriproduksjonen

  Oljeinvesteringers vekst og nedgang har gitt store utslag i norsk industriproduksjon. Mens resten av industrien har hatt en relativt stabil utvikling, har petroleumsrettet leverandørindustri vært styrende for endringer i den samlede industriproduk...

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt for februar 2017 enda på 598 millionar liter, 39 millionar liter mindre enn i februar 2016 som var et skotår. Det vart selt 78 millionar liter bensin og 244 millionar liter autodiesel. Dette er en nedgang på 8 millio...

  Artikkel
 • Borekostnadene på sokkelen: Knask eller knep?

  Lange linjer 2017

  Nær halvparten av investeringene på sokkelen går til boring, og andelen kan bli enda høyere i årene som kommer. At riggselskapene kan føre overskudd ut av landet, kan ha gitt et skattetap på om lag 50 milliarder kroner siden 2001.

  Artikkel