Nedgang i sal av petroleumsprodukt

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt for februar 2017 enda på 598 millionar liter, 39 millionar liter mindre enn i februar 2016 som var et skotår. Det vart selt 78 millionar liter bensin og 244 millionar liter autodiesel. Dette er en nedgang på 8 millionar liter for bensin og 5 millionar liter for autodiesel samanlikna med februar i fjor.

Figur 1

"Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i februar måned , etter produkt

Figur 2

"Figur 2. Priser på bilbensin og autodiesel

Kontakt