Industriomsetningen økte i 1. kvartal

Publisert:

Industriomsetningen gikk opp med 4,2 prosent i første kvartal i 2017 sammenlignet med siste kvartal i 2016, viser sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2017 viste industriomsetningen en liten oppgang på 0,8 prosent.

 

Indeksnivået for industriomsetningen var 140,2 (2005=100) i perioden januar til og med mars 2017, mot 134,5 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Omsetningsindeks for industrien
Jan. 2007 134.7
Feb. 2007 134.9
Mar. 2007 138.1
Apr. 2007 140.1
Mai 2007 143.4
Juni 2007 143.3
Juli 2007 140.8
Aug. 2007 140.7
Sep. 2007 139.1
Okt. 2007 141.3
Nov. 2007 141.7
Des. 2007 142.9
Jan. 2008 144.5
Feb. 2008 145.8
Mar. 2008 145.6
Apr. 2008 146.2
Mai 2008 146.8
Juni 2008 149.4
Juli 2008 151.3
Aug. 2008 151.5
Sep. 2008 152.4
Okt. 2008 150.3
Nov. 2008 148.2
Des. 2008 144
Jan. 2009 142.5
Feb. 2009 141.3
Mar. 2009 142
Apr. 2009 139.5
Mai 2009 137.2
Juni 2009 133.5
Juli 2009 132.8
Aug. 2009 134
Sep. 2009 135.9
Okt. 2009 137
Nov. 2009 137.1
Des. 2009 137.4
Jan. 2010 137.1
Feb. 2010 136
Mar. 2010 135.1
Apr. 2010 135.5
Mai 2010 136.3
Juni 2010 137.5
Juli 2010 138.2
Aug. 2010 136.8
Sep. 2010 134.5
Okt. 2010 134.7
Nov. 2010 137.3
Des. 2010 138.3
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mar. 2011 135.4
Apr. 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mar. 2012 143.8
Apr. 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mar. 2013 146.7
Apr. 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 151.2
Mar. 2014 150
Apr. 2014 151.7
Mai 2014 150.1
Juni 2014 149.3
Juli 2014 148.3
Aug. 2014 150.9
Sep. 2014 151.2
Okt. 2014 151.7
Nov. 2014 150.7
Des. 2014 152.3
Jan. 2015 150.3
Feb. 2015 150.1
Mar. 2015 150.8
Apr. 2015 153
Mai 2015 151.8
Juni 2015 150.3
Juli 2015 148.6
Aug. 2015 148.4
Sep. 2015 147.7
Okt. 2015 147.7
Nov. 2015 145.1
Des. 2015 144.3
Jan. 2016 142
Feb. 2016 140.4
Mar. 2016 138.4
Apr. 2016 137.6
Mai 2016 139
Juni 2016 139.1
Juli 2016 138.6
Aug. 2016 136.9
Sep. 2016 136.2
Okt. 2016 135.3
Nov. 2016 135
Des. 2016 134.5
Jan. 2017 136.4
Feb. 2017 138.1
Mar. 2017 140.2

Tremånedersendring: oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker opp

Industriomsetningen viste en økning på 4,2 prosent i 1.kvartal 2017 sammenlignet med forrige kvartal. Det klart største bidraget til veksten kom fra næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, der omsetningen økte med 40 prosent. En kraftig prisstigning for raffinerte petroleumsprodukter fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 var en medvirkende årsak til omsetningsveksten for denne næringsgruppen. Av andre næringer som også bidro til økt omsetning var metallindustri samt maskinreparasjon- og installasjon. Det var flere næringer som meldte om økt omsetning i samme tidsrom, men her var bidragene mye mindre.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2011 144.3 152.4 121.6 126.9 187.1
Feb. 2011 145.1 151.4 124.0 120.9 171.2
Mar. 2011 145.6 148.6 120.9 113.3 173.7
Apr. 2011 147.2 149.7 120.3 124.2 165.5
Mai 2011 146.2 151.4 120.8 120.7 174.5
Juni 2011 148.0 146.0 118.5 121.0 170.7
Juli 2011 146.0 144.9 120.0 105.9 174.1
Aug. 2011 148.2 139.9 118.6 103.0 166.3
Sep. 2011 149.4 144.0 120.3 103.5 173.4
Okt. 2011 150.8 146.7 117.6 106.4 177.2
Nov. 2011 151.9 151.1 113.8 118.9 180.2
Des. 2011 151.1 152.3 109.9 128.4 195.0
Jan. 2012 153.4 152.3 108.9 141.0 197.5
Feb. 2012 154.6 152.6 108.4 142.7 202.5
Mar. 2012 159.9 155.6 110.1 135.0 197.0
Apr. 2012 158.7 155.8 108.8 129.1 202.0
Mai 2012 158.9 154.1 106.8 137.0 212.5
Juni 2012 155.2 147.4 104.9 145.5 210.8
Juli 2012 156.0 146.8 103.9 154.5 210.7
Aug. 2012 155.5 153.1 104.4 140.5 206.5
Sep. 2012 155.3 158.3 99.6 147.3 215.0
Okt. 2012 153.6 156.9 98.1 142.9 227.5
Nov. 2012 154.2 151.1 97.6 153.3 229.4
Des. 2012 158.1 151.9 100.0 142.9 229.6
Jan. 2013 160.8 154.9 98.7 147.3 236.2
Feb. 2013 160.7 156.8 96.8 134.3 238.7
Mar. 2013 160.1 156.4 96.4 136.3 235.3
Apr. 2013 162.0 153.6 95.6 126.5 233.6
Mai 2013 165.8 149.4 95.2 134.8 240.2
Juni 2013 166.4 146.2 92.5 139.8 261.5
Juli 2013 169.3 147.2 92.3 160.7 271.0
Aug. 2013 170.0 151.1 91.6 161.3 274.6
Sep. 2013 170.5 158.5 92.8 157.3 275.3
Okt. 2013 169.9 157.0 92.6 142.0 264.8
Nov. 2013 168.3 155.9 93.2 142.7 279.0
Des. 2013 170.2 150.6 94.2 147.1 277.0
Jan. 2014 168.1 152.7 96.1 144.5 273.2
Feb. 2014 168.5 152.5 96.5 157.5 263.6
Mar. 2014 166.1 148.7 95.3 161.9 256.3
Apr. 2014 170.3 146.4 94.7 166.4 265.8
Mai 2014 171.2 144.2 93.8 154.5 262.0
Juni 2014 172.4 142.0 96.2 149.6 269.5
Juli 2014 170.6 139.5 97.7 143.0 275.6
Aug. 2014 172.0 136.9 101.6 151.4 308.1
Sep. 2014 172.8 134.9 101.6 150.1 307.2
Okt. 2014 173.0 132.9 104.8 161.2 305.6
Nov. 2014 173.9 135.3 105.2 158.1 289.0
Des. 2014 175.6 134.6 110.2 156.2 295.7
Jan. 2015 177.6 129.6 110.8 140.7 302.5
Feb. 2015 177.3 123.3 113.6 143.6 304.5
Mar. 2015 177.0 126.7 112.7 141.1 315.6
Apr. 2015 177.8 129.3 113.7 155.6 306.7
Mai 2015 178.2 130.5 112.5 147.8 302.3
Juni 2015 178.5 131.4 112.3 142.9 283.1
Juli 2015 178.5 131.7 110.9 135.6 273.0
Aug. 2015 180.1 129.7 110.1 134.0 263.1
Sep. 2015 179.9 132.2 109.0 133.7 254.9
Okt. 2015 181.2 135.0 104.7 122.0 255.9
Nov. 2015 182.8 137.5 103.1 110.2 240.6
Des. 2015 185.7 132.9 100.9 113.3 235.9
Jan. 2016 187.0 126.2 101.5 122.0 221.4
Feb. 2016 190.8 116.8 101.1 120.5 210.4
Mar. 2016 193.0 110.7 101.1 111.9 201.9
Apr. 2016 193.8 108.4 101.3 104.9 195.6
Mai 2016 192.6 113.1 100.6 112.3 190.4
Juni 2016 193.2 114.2 101.9 115.3 172.3
Juli 2016 193.5 113.6 104.2 112.2 166.2
Aug. 2016 193.5 113.0 104.9 102.9 162.0
Sep. 2016 193.9 106.4 105.6 100.4 168.5
Okt. 2016 195.1 102.2 103.7 101.3 161.6
Nov. 2016 196.0 96.8 105.4 105.8 146.7
Des. 2016 196.2 102.2 105.7 101.7 131.2
Jan. 2017 197.1 120.7 108.8 99.1 126.3
Feb. 2017 197.7 133.5 111.9 91.1 130.1
Mar. 2017 198.1 142.8 115.7 103.5 126.4

Maskinindustri samt dataindustri og elektrisk utstyrsindustri hadde imidlertid redusert omsetning i den samme perioden, og her var reduksjonen på henholdsvis 3,7 og 5,1 prosent.

Månedsendring: liten oppgang i industriomsetningen

Industriomsetningen viste en liten oppgang på 0,8 prosent fra februar til mars 2017, viser sesongjusterte månedstall. De fleste næringene økte omsetningen i denne perioden. Det største bidraget til å trekke opp omsetningen kom fra bygging av skip og oljeplattformer, med en vekst på 55 prosent. Oppgangen i denne næringen knyttes til store leveranser hos noen få enkeltaktører i denne perioden.

Maskinindustri bidro derimot mest til å dempe den positive utviklingen med en kraftig nedgang på 13 prosent.

Tolvmånedersendring: økt industriomsetning fra mars 2016

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 2,4 prosent fra mars 2016 til mars 2017. Det var eksportmarkedet som bidro til økningen med en vekst på 8,6 prosent i perioden. Hjemmemarkedet noterte seg en nedgang på 2,0 prosent.

Figur 3. Industriomsetning. Totalt og etter marked. Ujusterte tall

Total omsetning Hjemmemarked Eksportmarked
Jan. 2011 57394 33353 24041
Feb. 2011 58559 33248 25311
Mar. 2011 66546 37863 28683
Apr. 2011 58784 33315 25470
Mai 2011 64491 36743 27748
Juni 2011 64689 38008 26681
Juli 2011 53516 29145 24371
Aug. 2011 62069 35589 26480
Sep. 2011 67900 39581 28319
Okt. 2011 67971 41986 25985
Nov. 2011 70986 42688 28298
Des. 2011 66365 41324 25041
Jan. 2012 62155 35744 26410
Feb. 2012 63337 36772 26565
Mar. 2012 70967 41014 29954
Apr. 2012 59364 35118 24246
Mai 2012 68252 40196 28056
Juni 2012 69023 42059 26964
Juli 2012 57920 33948 23972
Aug. 2012 66269 40950 25319
Sep. 2012 69507 43921 25586
Okt. 2012 73679 46591 27089
Nov. 2012 73427 45817 27611
Des. 2012 64583 41496 23088
Jan. 2013 64096 36958 27138
Feb. 2013 60611 35372 25239
Mar. 2013 66807 40356 26451
Apr. 2013 67750 42028 25723
Mai 2013 68202 42936 25266
Juni 2013 72116 45928 26187
Juli 2013 64085 38379 25706
Aug. 2013 68804 43795 25009
Sep. 2013 74396 49274 25122
Okt. 2013 76550 48815 27736
Nov. 2013 73949 45191 28758
Des. 2013 68756 44857 23899
Jan. 2014 63892 33733 30159
Feb. 2014 65383 37828 27555
Mar. 2014 72053 45389 26664
Apr. 2014 66007 40313 25695
Mai 2014 68448 41053 27395
Juni 2014 70476 44160 26316
Juli 2014 61368 35921 25447
Aug. 2014 70009 44363 25646
Sep. 2014 72857 45282 27575
Okt. 2014 76406 44989 31417
Nov. 2014 73292 44132 29160
Des. 2014 69921 42146 27776
Jan. 2015 61236 33096 28140
Feb. 2015 65346 38979 26367
Mar. 2015 76430 45263 31167
Apr. 2015 65908 37723 28185
Mai 2015 67428 40276 27152
Juni 2015 73600 43320 30281
Juli 2015 60144 31815 28329
Aug. 2015 66751 40411 26340
Sep. 2015 73001 43596 29404
Okt. 2015 72391 42722 29669
Nov. 2015 68346 40289 28057
Des. 2015 67694 39744 27949
Jan. 2016 57795 33226 24569
Feb. 2016 60585 34309 26276
Mar. 2016 64417 38314 26104
Apr. 2016 64395 37862 26533
Mai 2016 64125 39890 24235
Juni 2016 68532 39687 28845
Juli 2016 53353 29965 23388
Aug. 2016 63600 38801 24799
Sep. 2016 67749 42986 24763
Okt. 2016 64339 38501 25838
Nov. 2016 66336 39209 27127
Des. 2016 61181 36375 24806
Jan. 2017 59362 33199 26163
Feb. 2017 59596 33543 26053
Mar. 2017 72403 40789 31614

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmsøytisk industri bidro mest til økningen i industriomsetningen med en økning på 26 prosent, mens maskinindustrien på sin side, bidro mest til å dempe økningen i tolvmånedresperioden med en reduksjon i omsetningen på 44 prosent.

Figur 4. Industriomsetning, etter næring. Ujusterte tall

Mars 2016 Mars 2017
Møbelindustri og annen industri 1229 1614
Maskinreparasjon og -installasjon 3188 3909
Annen verkstedsindustri 812 911
Bygging av skip og oljeplattformer 4332 5501
Maskinindustri 6151 4114
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 4208 3709
Metallvareindustri 3207 4201
Metallindustri 4891 6285
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 3429 4237
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 9542 11991
Trykking, grafisk industri 801 905
Papir- og papirvareindustri 947 1007
Trelast- og trevareindustri 2389 3080
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 688 753
Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri 18605 20187

For mer informasjon om utviklingen innen industriomsetningen samlet sett for 2016, se SSBs egen artikkel om årsendringindustriomsetning.

Månedsendring: liten oppgang i Norge og i eurosonen i februar 2017

Norsk industriomsetning opplevde en liten positiv endring på 0,4 prosent fra januar til februar 2017, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen gikk opp med 1,0 prosent i samme periode. Ellers i Norden viste Sverige en nedgang på 1,7 prosent, mens Danmark hadde en oppgang på 1,0 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Tilleggsinformasjon

Utviklingen i omsetingstall kan knyttes til volumendringer (produksjonsindeks), prisendringer (prodsentprisindeks) samt produksjon til lager og salg fra lager.

 

Kontakt