Oppadgående trend i industriprisene

Publisert:

PPI falt med 0,8 prosent fra april til mai. Årsaken til fallet var hovedsakelig lavere oljepris. Også prisene i industrien falt marginalt denne måneden, men de har likevel i stor grad vært oppadgående de siste tolv månedene.

 

Tolvmånedersendringen i PPI har ligget relativt høyt de siste månedene. Fra mai 2016 til mai 2017 økte PPI med 8,9 prosent. De fire foregående månedene lå tolvmånedsendringen enda høyere. Dette skyldes blant annet at oljeprisen har hentet seg inn fra det lave nivået i starten av 2016, og den var dermed betydelig høyere i 1. kvartal 2017.

Figur 1. Prisindekser. 2014=100

Industri totalt PPI totalt
Jan. 2014 99.92 104.93
Feb. 2014 99.93 104.2
Mars 2014 99.39 101.21
April 2014 99.47 100.72
Mai 2014 99.54 99.82
Juni 2014 100.09 100.24
Juli 2014 100.7 99.7
Aug. 2014 101.15 99.01
Sept. 2014 100.56 99
Okt. 2014 100.31 98.81
Nov. 2014 99.95 96.07
Des. 2014 99 96.28
Jan. 2015 97.5 91.9
Feb. 2015 98.36 93.85
Mars 2015 99.11 95.09
April 2015 99.36 95.11
Mai 2015 99.51 95.05
Juni 2015 99.65 95.34
Juli 2015 99.75 93.14
Aug. 2015 98.61 89.14
Sept. 2015 97.42 88.97
Okt. 2015 97.83 89.49
Nov. 2015 98.41 89.86
Des. 2015 97.4 85.85
Jan. 2016 96.11 82.02
Feb. 2016 95.44 79.86
Mars 2016 95.66 80.87
April 2016 96.41 81.48
Mai 2016 97.81 83.71
Juni 2016 98.95 86.08
Juli 2016 100.25 86.43
Aug. 2016 99.09 84.91
Sept. 2016 98.61 83.58
Okt. 2016 99.11 85.44
Nov. 2016 99.94 87.58
Des. 2016 100.64 92.08
Jan. 2017 102.64 92.38
Feb. 2017 104.55 94.88
Mars 2017 104.03 93.9
April 2017 104.33 91.94
Mai 2017 104.2 91.18

Prisene i industrien falt 0,1 prosent denne måneden, men var likevel 6,5 prosent høyere enn på samme tid i fjor. For prisene i industrien har trenden pekt oppover gjennom 2016 og starten av 2017. Næringene som bidro til dette, var blant annet:

  • fisk
  • raffinerte petroleumsprodukter
  • kjemiske råvarer
  • metaller

Metallprisene steg for syvende måned på rad i mai og var 24 prosent høyere enn samme tid i fjor. Økningen har i stor grad vært drevet av høyere eksportpriser, men også prisutviklingen ved salg til norsk marked har pekt oppover. I tillegg har prisene på bearbeidet fisk fortsatt den oppadgående trenden som mer eller mindre har vedvart siden 2014.

 

 

Kontakt