Økning i industriomsetningen

Publisert:

Industriomsetningen gikk opp med 1,9 prosent i perioden desember 2016-februar 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra januar 2017 til februar 2017 var industriomsetningen tilnærmet uendret, viser nye tall fra statistikken Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Indeksnivået for industriomsetningen var 137,5 (2005=100) i perioden desember 2016 til og med februar 2017, mot 134,9 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Omsetningsindeks for industrien
Jan. 2007 134.7
Feb. 2007 134.9
Mar. 2007 138.1
Apr. 2007 140.1
Mai 2007 143.4
Juni 2007 143.3
Juli 2007 140.8
Aug. 2007 140.7
Sep. 2007 139.1
Okt. 2007 141.3
Nov. 2007 141.7
Des. 2007 142.9
Jan. 2008 144.5
Feb. 2008 145.8
Mar. 2008 145.6
Apr. 2008 146.2
Mai 2008 146.8
Juni 2008 149.4
Juli 2008 151.3
Aug. 2008 151.5
Sep. 2008 152.4
Okt. 2008 150.3
Nov. 2008 148.2
Des. 2008 144
Jan. 2009 142.5
Feb. 2009 141.3
Mar. 2009 142
Apr. 2009 139.5
Mai 2009 137.2
Juni 2009 133.5
Juli 2009 132.8
Aug. 2009 134
Sep. 2009 135.9
Okt. 2009 137
Nov. 2009 137.1
Des. 2009 137.4
Jan. 2010 137.1
Feb. 2010 136
Mar. 2010 135.1
Apr. 2010 135.5
Mai 2010 136.3
Juni 2010 137.5
Juli 2010 138.2
Aug. 2010 136.8
Sep. 2010 134.5
Okt. 2010 134.7
Nov. 2010 137.3
Des. 2010 138.3
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mar. 2011 135.4
Apr. 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mar. 2012 143.8
Apr. 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mar. 2013 146.7
Apr. 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 151.1
Mar. 2014 150
Apr. 2014 151.7
Mai 2014 150.3
Juni 2014 149.4
Juli 2014 148.3
Aug. 2014 151
Sep. 2014 151.2
Okt. 2014 151.7
Nov. 2014 150.7
Des. 2014 152.3
Jan. 2015 150.2
Feb. 2015 149.9
Mar. 2015 150.8
Apr. 2015 153.1
Mai 2015 152
Juni 2015 150.3
Juli 2015 148.6
Aug. 2015 148.5
Sep. 2015 147.8
Okt. 2015 147.7
Nov. 2015 145
Des. 2015 144.1
Jan. 2016 141.9
Feb. 2016 140.2
Mar. 2016 138.4
Apr. 2016 137.8
Mai 2016 139.3
Juni 2016 139.2
Juli 2016 138.7
Aug. 2016 137
Sep. 2016 136.3
Okt. 2016 135.3
Nov. 2016 134.9
Des. 2016 134.3
Jan. 2017 136.1
Feb. 2017 137.5

Tremånedersendring: oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker opp

Industriomsetningen viste en økning på 1,9 prosent i perioden desember 2016 – februar 2017 sammenlignet med tremånedersperioden før. Det klart største bidraget til veksten kom fra næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, der omsetningen økte med 38 prosent. En prisstigning for raffinerte petroleumsprodukter på 18 prosent i samme periode var en medvirkende årsak til omsetningsveksten for denne næringsgruppen. Det var flere næringer som meldte om økt omsetning i samme tidsrom, men her var bidragene mye mindre. Av næringer som også bidro til økt omsetning var:

  • Metallindustri
  • Maskinreparasjon- og installasjon

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2011 144.3 152.4 121.6 126.9 187.1
Feb. 2011 145.1 151.4 124.0 120.9 171.2
Mar. 2011 145.6 148.6 120.9 113.3 173.7
Apr. 2011 147.2 149.7 120.3 124.2 165.5
Mai 2011 146.2 151.4 120.8 120.7 174.5
Juni 2011 148.0 146.0 118.5 121.0 170.7
Juli 2011 146.0 144.9 120.0 105.9 174.1
Aug. 2011 148.2 139.9 118.6 103.0 166.3
Sep. 2011 149.4 144.0 120.3 103.5 173.4
Okt. 2011 150.8 146.7 117.6 106.4 177.2
Nov. 2011 151.9 151.1 113.8 118.9 180.2
Des. 2011 151.1 152.3 109.9 128.4 195.0
Jan. 2012 153.4 152.3 108.9 141.0 197.5
Feb. 2012 154.6 152.6 108.4 142.7 202.5
Mar. 2012 159.9 155.6 110.1 135.0 197.0
Apr. 2012 158.7 155.8 108.8 129.1 202.0
Mai 2012 158.9 154.1 106.8 137.0 212.5
Juni 2012 155.2 147.4 104.9 145.5 210.8
Juli 2012 156.0 146.8 103.9 154.5 210.7
Aug. 2012 155.5 153.1 104.4 140.5 206.5
Sep. 2012 155.3 158.3 99.6 147.3 215.0
Okt. 2012 153.6 156.9 98.1 142.9 227.5
Nov. 2012 154.2 151.1 97.6 153.3 229.4
Des. 2012 158.1 151.9 100.0 142.9 229.6
Jan. 2013 160.8 154.9 98.7 147.3 236.2
Feb. 2013 160.7 156.8 96.8 134.3 238.7
Mar. 2013 160.1 156.4 96.4 136.3 235.3
Apr. 2013 162.0 153.6 95.6 126.5 233.6
Mai 2013 165.8 149.4 95.2 134.8 240.2
Juni 2013 166.4 146.2 92.5 139.8 261.5
Juli 2013 169.3 147.2 92.3 160.7 271.0
Aug. 2013 170.0 151.1 91.6 161.3 274.6
Sep. 2013 170.5 158.5 92.8 157.3 275.3
Okt. 2013 169.9 157.0 92.6 142.0 264.8
Nov. 2013 168.3 155.9 93.2 142.7 279.0
Des. 2013 170.2 150.6 94.2 147.1 277.0
Jan. 2014 168.1 152.7 96.1 143.9 274.7
Feb. 2014 168.5 152.7 96.5 156.5 265.3
Mar. 2014 166.1 148.9 95.4 161.8 257.7
Apr. 2014 170.4 146.6 94.8 166.6 266.1
Mai 2014 171.3 144.3 94.1 155.4 262.4
Juni 2014 172.4 142.1 96.4 149.8 270.2
Juli 2014 170.6 139.5 97.8 143.4 276.1
Aug. 2014 171.9 136.8 101.7 151.9 308.4
Sep. 2014 172.7 134.6 101.6 150.5 307.6
Okt. 2014 173.0 132.6 104.5 161.9 305.9
Nov. 2014 173.9 135.2 104.9 158.5 289.6
Des. 2014 175.6 134.6 109.8 156.5 296.6
Jan. 2015 177.6 129.6 110.8 140.0 304.7
Feb. 2015 177.3 123.5 113.5 142.4 306.9
Mar. 2015 177.1 126.9 112.9 140.2 317.6
Apr. 2015 177.9 129.6 113.9 155.8 307.4
Mai 2015 178.2 130.6 112.9 148.6 302.6
Juni 2015 178.5 131.4 112.5 143.4 283.4
Juli 2015 178.5 131.7 111.0 136.1 273.3
Aug. 2015 180.1 129.5 110.2 134.7 263.4
Sep. 2015 179.9 131.9 109.0 134.4 255.2
Okt. 2015 181.2 134.7 104.4 122.5 255.9
Nov. 2015 182.7 137.4 102.8 110.6 241.0
Des. 2015 185.7 132.9 100.5 113.7 235.7
Jan. 2016 187.0 126.2 101.4 121.3 221.9
Feb. 2016 190.9 117.0 101.0 119.6 211.2
Mar. 2016 193.1 111.1 101.3 111.0 203.9
Apr. 2016 193.9 108.6 101.6 105.2 196.6
Mai 2016 192.6 113.2 101.0 113.0 190.9
Juni 2016 193.2 114.1 102.2 116.1 172.2
Juli 2016 193.5 113.6 104.4 112.8 166.3
Aug. 2016 193.5 112.8 105.0 103.5 162.2
Sep. 2016 193.9 106.1 105.6 101.0 168.5
Okt. 2016 195.0 101.9 103.3 101.9 161.6
Nov. 2016 195.9 96.7 105.0 106.3 146.8
Des. 2016 196.2 102.1 105.2 101.7 130.9
Jan. 2017 197.1 120.7 108.7 97.3 125.3
Feb. 2017 197.5 133.8 111.7 88.9 128.6

De oljerelaterte næringene bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustri hadde imidlertid redusert omsetning i den samme perioden, og her var reduksjonen på henholdsvis 16 og 12 prosent. Ser man på hvordan omsetningen har utviklet seg innenfor petroleumsrettet leverandørindustri, ser man et fall i omsetningen siden starten av 2015 som en direkte konsekvens av de reduserte oljeinvesteringene. For flere detaljer om utviklingen i norsk petroleumsrettet leverandørindustri i de senere årene, se artikkelen Oljeinvesteringenes dominerende effekt på industriproduksjonen.

Figur 3. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Petroleumsrettet leverandørindustri Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri
Jan. 2011 137.4 151.8 132.8
Feb. 2011 136.6 146.8 133.8
Mar. 2011 135.4 147.0 132.0
Apr. 2011 136.7 149.8 133.0
Mai 2011 136.4 150.6 132.8
Juni 2011 137.9 150.3 134.3
Juli 2011 136.7 145.9 133.8
Aug. 2011 136.2 144.5 132.9
Sep. 2011 136.1 144.8 133.2
Okt. 2011 137.1 148.1 133.5
Nov. 2011 139.1 153.7 134.0
Des. 2011 141.6 164.8 134.3
Jan. 2012 143.4 171.0 134.7
Feb. 2012 144.0 173.7 135.3
Mar. 2012 143.8 169.2 136.2
Apr. 2012 142.7 166.3 135.9
Mai 2012 143.2 170.7 134.8
Juni 2012 142.8 172.8 133.8
Juli 2012 143.8 177.9 133.5
Aug. 2012 143.6 172.2 135.0
Sep. 2012 144.9 177.6 134.6
Okt. 2012 145.0 180.9 133.8
Nov. 2012 145.8 186.9 132.7
Des. 2012 145.4 184.1 133.7
Jan. 2013 146.6 184.3 134.8
Feb. 2013 145.5 181.6 134.6
Mar. 2013 146.7 183.4 134.9
Apr. 2013 146.0 183.4 134.5
Mai 2013 146.2 186.5 134.0
Juni 2013 147.5 193.9 133.5
Juli 2013 150.9 204.3 134.8
Aug. 2013 153.6 208.9 136.9
Sep. 2013 153.9 206.1 137.9
Okt. 2013 152.1 198.7 137.6
Nov. 2013 151.7 199.1 136.8
Des. 2013 151.2 200.3 136.1
Jan. 2014 150.2 195.7 135.8
Feb. 2014 151.1 201.1 135.5
Mar. 2014 150.0 201.8 133.3
Apr. 2014 151.7 207.8 134.2
Mai 2014 150.3 203.9 134.0
Juni 2014 149.4 203.0 133.7
Juli 2014 148.3 202.6 132.5
Aug. 2014 151.0 213.6 132.2
Sep. 2014 151.2 214.2 132.2
Okt. 2014 151.7 216.9 131.6
Nov. 2014 150.7 208.7 132.4
Des. 2014 152.3 210.0 134.1
Jan. 2015 150.2 202.3 133.9
Feb. 2015 149.9 203.7 133.5
Mar. 2015 150.8 204.4 134.1
Apr. 2015 153.1 210.4 135.4
Mai 2015 152.0 206.1 135.7
Juni 2015 150.3 199.0 136.1
Juli 2015 148.6 192.9 135.5
Aug. 2015 148.5 190.0 135.6
Sep. 2015 147.8 186.3 135.8
Okt. 2015 147.7 180.9 137.1
Nov. 2015 145.0 169.8 137.0
Des. 2015 144.1 168.8 136.2
Jan. 2016 141.9 166.5 134.5
Feb. 2016 140.2 162.8 133.9
Mar. 2016 138.4 157.0 133.4
Apr. 2016 137.8 153.9 133.3
Mai 2016 139.3 153.8 135.1
Juni 2016 139.2 149.8 136.1
Juli 2016 138.7 146.2 136.1
Aug. 2016 137.0 143.1 134.6
Sep. 2016 136.3 142.2 133.9
Okt. 2016 135.3 140.3 133.3
Nov. 2016 134.9 138.1 133.5
Des. 2016 134.3 133.3 134.6
Jan. 2017 136.1 129.6 138.8
Feb. 2017 137.5 127.6 141.7

Månedsendring: uendret industriomsetning

Industriomsetningen var uendret fra januar 2017 til februar 2017, viser sesongjusterte månedstall.

Følgende næringer meldte om økt omsetning i perioden:

  • Metallindustri
  • Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri
  • Maskinreparasjon og -installasjon

Næringsgrupperingen oljeraffinering , kjemisk og farmasøytisk industri sammen med næringen for bygging av skip og oljeplattformer viste nedgang på henholdsvis 8,9 og 3,4 prosent i perioden.

Tolvmånedersendring: økt industriomsetning fra februar 2016

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 2,2 prosent fra februar 2016 til februar 2017. Eksportmarkedet bidro mest til økningen men en vekst på 3,4 prosent i perioden. Hjemmemarkedet noterte seg en vekst på 1,1 prosent.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmsøytisk industri bidro mest til økningen i industriomsetningen med en økning på 33 prosent, mens maskinindustrien på sin side, bidro mest til å dempe økningen i tolvmånedresperioden med en reduksjon i omsetningen på 33 prosent.

Figur 4. Industriomsetning, etter næring. Ujusterte tall

Feb. 2016 Feb. 2017
Møbelindustri og annen industri 1478 1376
Maskinreparasjon og -installasjon 3024 3103
Annen verkstedsindustri 815 772
Bygging av skip og oljeplattformer 3776 3186
Maskinindustri 5033 3325
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 3903 3373
Metallvareindustri 3448 3164
Metallindustri 4856 5420
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 3557 3313
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 8216 10765
Trykking, grafisk industri 798 751
Papir- og papirvareindustri 897 824
Trelast- og trevareindustri 2356 2395
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 716 672
Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri 17711 17058

For mer informasjon om utviklingen innen industriomsetningen samlet sett for 2016, se SSBs egen artikkel om årsendring i industriomsetningen.

Månedsendring: oppgang i Norge og i eurosonen i januar 2017

Norsk industriomsetning gikk opp med 3,3 prosent fra desember 2016 til januar 2017, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde en liten positiv endring på 0,4 prosent. I de nordiske landene viste Danmark og Sverige en nedgang på henholdsvis 8,5 og 1,3 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Utviklingen i omsetingstall 

Utviklingen i omsetingstall kan knyttes til volumendringer (produksjonsindeks), prisendringer (prodsentprisindeks) samt produksjon til lager og salg fra lager.

Kontakt