Prisfall på naturgass

Publisert:

Produsentprisindeksen gikk ned som følge av prisnedgang på energivarer som naturgass, elektrisitet og raffinerte petroleumsprodukter. Prisoppgang i norsk industri og på råolje dempet fallet i produsentprisindeksen.

Produsentprisindeksen (PPI) gikk ned 2,1 prosent fra mars til april. Til tross for prisnedgang på viktige energivarer den siste måneden var prisene fortsatt betydelig høyere i april i år enn i samme måned i fjor.

Oljeprisen økte med litt over 2 prosent fra mars til april, mens prisene på tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass viste en svak oppgang på 0,8 prosent. Prisene for utvinningstjenester har vært fallende siden desember 2015, og bare i løpet av det siste året har prisene falt med hele 22 prosent.