Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold (opphørt)3. kvartal 2014

Denne statistikken er opphørt. 

Innhold

Arkiv for Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold (opphørt) - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. november 2014 3. kvartal 2014 Kraftig oljeprisfall
20. august 2014 2. kvartal 2014 Noe høyere oljepriser
20. mai 2014 1. kvartal 2014 Fortsatt stabile oljepriser
1. april 2014 4. kvartal 2013 Gradvis mer stabile oljepriser
7. oktober 2011 2. kvartal 2011 Oljeprisen flater ut
6. juli 2011 1. kvartal 2011 Høyere oljepris
25. februar 2011 4. kvartal 2010 Stabilisert og økende oljepris
8. februar 2010 4. kvartal 2009 Store svingninger i oljeprisen
24. mars 2009 4. kvartal 2007 Fortsatt stigende oljepriser
4. juli 2007 4. kvartal 2006 Oljeprisene fortsetter å stige
11. januar 2007 3. kvartal 2006 Fortsatt økende oljepriser
21. september 2006 2. kvartal 2006 Fortsatt økende oljepriser
19. april 2006 4. kvartal 2005 Sterke svingninger på oljemarkedet
3. november 2005 3. kvartal 2005 Sterke svingninger på oljemarkedet