8672_om_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogintma/kvartal
8672_om
statistikk
2014-11-21T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
true
Statistikken gir en beskrivende analyse av prisutviklingen på det internasjonale oljemarkedet. Kraftig oljeprisfall i 3. kvartal 2014.

Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold (opphørt)3. kvartal 2014

Denne statistikken er opphørt. 

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold (opphørt)
Emne: Energi og industri

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi- og miljøstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Brent Blend: En av hovedklassene av lett råolje, som utvinnes i Nordsjøen. Den er den ledende globale prisnormen for råolje fra Atlanterhavet. Den handles på InterContinentalExchange (ICE) i London.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Globalt

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis, ca 7 uker etter kvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken skal gi en beskrivende analyse av utviklingen i det internasjonale oljemarkedet, spesielt utviklingen i nordsjøoljen Brent Blend oljepris.

Analysen var tidligere en del av Norges Offisielle Statistikk publikasjon over olje- og gassvirksomheten. Denne ble faset ut i 2004.

 

Brukere og bruksområder

Alle som har interesse av en beskrivende analyse av utviklingen i det internasjonale oljemarkedet.

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

ikke relevant, ingen datainnsamling

EØS-referanse

ikke relevant

Produksjon

Omfang

Ikke relevant

Datakilder og utvalg

IEAs Monthly Oil market report er kilden til oljetilbud- og oljeetterspørselstallene i statistikken.

Kilden til Brent Blend prisene er Ecowin.

Datainnsamling, editering og beregninger

Ingen datainnsamling

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ikke relevant