165709_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogintma/kvartal
165709
Kraftig oljeprisfall
statistikk
2014-11-21T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogintma, Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, oljeetterspørsel, oljepris, råolje, brent blend, naturgass, kondensat, NGLOlje og gass, Energi og industri
true
Statistikken gir en beskrivende analyse av prisutviklingen på det internasjonale oljemarkedet. Kraftig oljeprisfall i 3. kvartal 2014.

Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold (opphørt)3. kvartal 2014

Denne statistikken er opphørt. 

Innhold

Publisert:

Kraftig oljeprisfall

Klart lavere global oljeetterspørsel enn forventet og høyere skiferolje-produksjon enn forventet har bidratt til overskuddstilbud i oljemarkedet og et oljeprisfall man ikke har sett siden finanskrisen høsten 2008.

Prisutviklingen på Brent Blend

Den gjennomsnittlige prisen på Nordsjøoljen Brent Blend var i 3. kvartal 2014 på 103,5 dollar per fat, ned hele 6,2 dollar, eller 5,7 prosent, fra 2. kvartal.

Brent Blend ble handlet innenfor intervallet 94,7 og 112,3 dollar per fat i 3. kvartal 2014. Den 1. juli var prisen 112,3 dollar, mens kvartalets laveste pris - 94,7 dollar per fat - ble notert den 30. september. I første halvdel av 4. kvartal har oljeprisen fortsatt å falle. Mens oljeprisen var 94,2 dollar per fat den 1. oktober, var prisen falt til 78,5 dollar per fat den 18. november. Gjennomsnittlig oljepris så langt i 4. kvartal er 85,8 dollar per fat. Fra årets toppnotering, på 115,1 dollar per fat den 19. juni, til 18. november har prisen på Brent Blend falt med hele 31,8 prosent.

Redusert etterspørsel etter olje har bidratt til oljeprisfallet

Etterspørselen etter olje har vært klart lavere enn forventet fra og med 2. kvartal. Dette har generert et overskuddstilbud i oljemarkedet, som har ført til omfattende lageroppbygning. Amerikansk skiferolje-produksjon har vært høyere enn forventet. Forventningene til framtidig skiferproduksjon er også oppjustert i løpet av kvartalet.

IMF har i tillegg nedjustert sine vekstanslag for verdensøkonomien, både for inneværende år og neste år. Siden økonomisk aktivitet er den aller viktigste driveren bak oljeetterspørsel, bidrar disse nedjusterte vekstutsiktene til lavere forventninger om at oljeetterspørselen skal ta seg vesentlig opp.

Amerikanske dollar har styrket seg vesentlig i løpet av kvartalet. Det er en invers sammenheng mellom dollarens styrke og oljeprisen. En sterkere dollar gjør olje - som prises i dollar - dyrere for kjøpere som bruker andre valutaer. Det fører til lavere etterspørsel etter olje og dermed lavere oljepris, hvis alt annet likt.

Det er svært usikkert om OPEC kommer til å kutte sin produksjonskvote på OPEC-møtet senere i november for å skape ny likevekt i oljemarkedet. Det er kommet vage signaler som kan tyde på at Saudi Arabia ikke ønsker å kutte kvoten. De har satt ned prisen på olje de selger i det amerikanske markedet mer enn til andre land. Dette kan være motivert ut i fra et ønske om å ramme amerikansk skiferolje-produksjon gjennom å la oljeprisen falle til nivåer som gjør en del av denne produksjonen ulønnsom.

Så langt i 4. kvartal har oljeprisen fortsatt å falle kraftig. Mens prisen var 94,2 dollar per fat den 1. oktober, var prisen sunket til 78,5 dollar per fat den 18. november.

I oktober var gjennomsnittlig pris på Brent Blend 87,9 dollar per fat. Gjennomsnittlig oljepris hittil i år er 103,9 dollar per fat, fram til og med 18. november.

Produksjonen og etterspørsel av råolje på verdensbasis

Ifølge novemberutgaven av Det internasjonale energibyråets (IEAs) Monthly Oil Market Report var produksjonen av råolje på verdensbasis i 3. kvartal 2014 på 93.6 millioner fat per dag. Dette er 1,8 millioner fat mer enn produksjonen i 3. kvartal 2013 og 0,8 millioner fat mer enn i 2. kvartal 2014.

Global etterspørsel etter råolje var på 93,1 millioner fat i 3. kvartal, 0,6 millioner fat høyere enn i tilsvarende kvartal året før. Produksjonen oversteg dermed etterspørselen med 0,5 millioner fat i 3. kvartal. Dette er motsatt av tidligere, siden etterspørselen de fem siste årene har oversteget produksjonen i 3. kvartal.

Global etterspørsel etter råolje blir av IEA nå anslått til å bli 92,4 millioner fat per dag i 2014. Dette er 0,6 millioner fat mer enn i 2013. Summen av råoljeproduksjon utenfor OPEC og NGL- produksjon innenfor OPEC blir av IEA estimert til 62,8 millioner fat per dag i år, som er 1,9 millioner fat mer enn i 2013. OPECS NGL- produksjon er ikke omfattet av kvotesystemet i OPEC og behandles derfor rent analytisk på samme måte som råoljeproduksjonen utenfor OPEC. EIAs estimater impliserer en etterspørsel rettet mot OPEC på 29,6 millioner fat per dag, 1,3 millioner lavere enn i 2013.

For 2015 forventer IEA en global etterspørsel etter råolje på 93,6 millioner fat per dag, 1,2 millioner mer enn anslaget for 2014. Råoljeproduksjon utenfor OPEC og NGL- produksjon innenfor OPEC blir samlet anslått til 64,4 millioner fat per dag, 1,6 millioner mer enn for 2014. Disse estimatene for 2015 gir en etterspørsel rettet mot OPEC på bare 29,2 millioner fat per dag.