438842_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
438842
statistikk
2021-05-26T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
true

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2021

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Investeringer. Registrert i 2. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 2. kvartal samme år
2021 / 202020202021
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-1,4246 701243 359
Utvinning og rørtransport0,9180 296181 854
Industri-0,525 88825 759
Bergverksdrift16,21 6401 906
Kraftforsyning-13,038 87733 841
Antatte investeringer registrert i 2. kvartal året før
2022 / 202120212022
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-2,5193 604188 756
Utvinning og rørtransport-1,9145 575142 778
Industri18,515 69018 590
Bergverksdrift-14,73 5933 066
Kraftforsyning-15,428 74524 322