Statistikkområde

Energi og industri: Energi

Alt innhold for delområdet energi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Oppadgående trend i industriprisene

  PPI falt med 0,8 prosent fra april til mai. Årsaken til fallet var hovedsakelig lavere oljepris. Også prisene i industrien falt marginalt denne måneden, men de har likevel i stor grad vært oppadgående de siste tolv månedene. 

  Artikkel
 • Svak vekst i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp med 0,5 prosent i perioden februar-april 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå mars til april 2017, hadde industriproduksjonen ein oppgang på 1,6 prosent.

  Artikkel
 • Industriomsetningen øker

  Industriomsetningen gikk opp med 2,6 prosent i perioden februar-april 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra mars til april 2017 viste industriomsetningen en oppgang på 1,3 prosent. 

  Artikkel
 • Høyere strømpriser for husholdningene

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,3 øre/kWh i 1. kvartal 2017. Dette er 20 prosent mer enn i samme kvartal året før. Årsaken til prisveksten er lite vann i de norske magasinene og høyere kullpriser p...

  Artikkel
 • Moderat nedgang i samlede investeringer anslås for 2018

  Virksomhetenes førstegangsanslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en moderat nedgang i 2018.

  Artikkel
 • Prisfall på naturgass

  Produsentprisindeksen gikk ned som følge av prisnedgang på energivarer som naturgass, elektrisitet og raffinerte petroleumsprodukter. Prisoppgang i norsk industri og på råolje dempet fallet i produsentprisindeksen.

  Artikkel
 • Industriomsetningen økte i 1. kvartal

  Industriomsetningen gikk opp med 4,2 prosent i første kvartal i 2017 sammenlignet med siste kvartal i 2016, viser sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2017 viste industriomsetningen en liten oppgang på 0,8 prosent. 

  Artikkel
 • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016

  Rapporter 2017/11

  I 2016 var det 20 910 sysselsatte i kraftsektoren som omfatter kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter. Dersom vi bare ser på kraftnæringen, var det 15 339 sysselsatte i 2016. Det innebærer en vekst på 9,3 prosent i perioden 2004 – 2016.

  Publikasjon
 • Nok en rekord i fjernvarme-bruk

  I 2016 var forbruket av fjernvarme på rekordhøye 5,2 TWh. Dette er en økning på 8,6 prosent fra 2015, som også var et rekordår.

  Artikkel
 • Økning i industriomsetningen

  Industriomsetningen gikk opp med 1,9 prosent i perioden desember 2016-februar 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra januar 2017 til februar 2017 var industriomsetningen tilnærmet uendret.

  Artikkel
 • Rekordstor kraftproduksjon i 2016

  Produksjonen av kraft var på 149,5 TWh i 2016. Det er en økning på 3,1 prosent sammenlignet med året før og det høyeste nivået som er registrert.

  Artikkel
 • Kraftinvesteringer i støtet

  Kraftforsyningsnæringen har siden midten av 2000-tallet vært preget av svært kraftig investeringsvekst. De nyeste investeringsanslagene antyder at veksten fortsetter i 2016, og i 2017 kan kraftinvesteringene overstige 31 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Lavere driftsresultat

  Driftsresultatet for foretak i kraftnæringen ble 22,2 milliarder kroner i 2015, et fall på 16 prosent fra året før. Dette kan ses i sammenheng med markant lavere elektrisitetspriser i fjor.

  Artikkel
 • Kapitalavkastning og ressursrente i kraftsektoren

  Rapporter 2016/34

  Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken.

  Publikasjon
 • Hva viser de ulike elektrisitetsstatistikkene?

  SSB publiserer flere statistikker som viser prisutvikling på elektrisitet kjøpt av husholdninger. Hva er forskjellen på statistikkene, og hvorfor kan det oppstå ulikheter mellom dem?

  Artikkel