Statistikkområde

Energi og industri: Energi

Alt innhold for delområdet energi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Omsetningen i industrien øker

  Industriomsetningen gikk opp med 4,7 prosent i perioden mai–juli 2018 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli var det imidlertid en nedgang på 1,2 prosent.

  Artikkel
 • Vindkraft øker mest

  Aldri før har det vært produsert mer vindkraft i Norge som i fjor med 2,9 TWh. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til rundt 180 000 husholdninger.

  Artikkel
 • Vindkraftutbygging bidrar til samlet investeringsvekst i 2018

  Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en vekst i 2018. Veksten kan særlig knyttes til høye investeringer innenfor kraftforsyning.

  Artikkel
 • Vekst i oljeinvesteringene i 2019

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2019 blir oppgitt til 165 milliarder kroner. Dette er 6,2 prosent mer enn i forrige rapportering. Samtidig opprettholdes anslaget for 2018 fra forrige måling på 156 milliarder kroner.

  Artikkel
 • PPI fortsetter oppgangen

  Produsentprisindeksen (PPI) steg 1,1 prosent fra juni til juli. Dette var femte måned på rad med oppgang. Bortsett fra februar i år har PPI steget kontinuerlig siden juli 2017.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien økte betydelig i 2. kvartal

  Industriomsetningen gikk opp med 4,6 prosent fra 1. til 2. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni var det en oppgang på 1,5 prosent.

  Artikkel
 • Produksjonsvekst i industrien i 2. kvartal

  Norsk industriproduksjon auka med 0,8 prosent frå 1. til 2. kvartal 2018, viser sesongjusterte tal. Veksten kan særleg knytast til høg produksjon i næringsmiddel- og drikkevareindustrien. På månadsbasis, frå mai til juni, var produksjonen uendra.

  Artikkel
 • Nær 20 prosent prisøkning på elektrisitet

  Produsentprisindeksen (PPI) økte 2,2 prosent fra mai til juni. En kraftig økning i elektrisitetsprisene var den viktigste årsaken til oppgangen.

  Artikkel
 • Industriomsetningen øker igjen

  Industriomsetningen gikk opp med 1,7 prosent i perioden mars-mai 2018 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra april til mai 2018 var det en oppgang på 2,6 prosent.

  Artikkel
 • Industriproduksjonen uendra

  Norsk industriproduksjon var tilnærma uendra i perioden mars-mai 2018 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå april til mai, var det ein nedgang på 0,7 prosent.

  Artikkel
 • Halvparten av energiforbruket er i industrien

  Det totale forbruket av energiprodukter i norsk økonomi var på 603 TWh i 2017, som er en økning på 34 prosent fra 1990. Så mye som 55 prosent av forbruket skjer i industrien.

  Artikkel
 • Energiforbruket i veitransport har økt mest

  Siden 1990 har netto innenlands energiforbruk økt med 16 prosent og var på 213 TWh i 2017. Forbruk i veitransport stod for det meste av økningen med en vekst på 40 prosent.

  Artikkel
 • Mer energieffektiv produksjon

  I løpet av nesten 30 år har norsk næringsliv redusert energiforbruket per produserte enhet med 36 prosent.

  Artikkel
 • Prisoppgang på olje og petroleumsvarer

  Produsentprisindeksen (PPI) økte 1,2 prosent fra april til mai. Dette er tredje måned på rad med oppgang. Olje- og gassprisene trakk indeksen i hver sin retning.

  Artikkel
 • Industriomsetningen noe ned

  Industriomsetningen gikk ned med 0,6 prosent i perioden februar-april 2018 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra mars til april 2018 var det en oppgang på 1,9 prosent.

  Artikkel