PPI fortsetter oppgangen

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) steg 1,1 prosent fra juni til juli. Dette var femte måned på rad med oppgang. Bortsett fra februar i år har PPI steget kontinuerlig siden juli 2017.

Oppgangen i produsentprisindeksen (PPI) fra juni til juli skyldes i hovedsak at strømprisene økte med 11 prosent. Dette kommer blant annet av lite nedbør og lite vann i norske vannmagasiner, noe som ble omtalt i forrige PPI-artikkel. Prisene på olje- og gassutvinning steg med 1,1 prosent i samme periode og bidro noe til oppgangen i PPI. Oljeprisen gikk marginalt ned, så det var prisene på naturgass som dro opp. Dersom energiprisene holdes utenfor, steg PPI med 0,1 prosent fra juni til juli.

Tolvmånedsendringen viser hvor mye indeksene har endret seg siden samme måned året før. For PPI totalt var den 22,6 prosent i juli. Den store oppgangen skyldes først og fremst at prisene på olje og gass har steget mye de siste tolv månedene. Faktisk var både olje- og gassprisene over 50 prosent høyere enn i juli i fjor. Dette kan illustreres ved at oljeprisen i juli 2017 lå på rundt 50 dollar per fat, mens prisen i juli 2018 var på om lag 75 dollar. I tillegg til dette var tolvmånedsendringen i juli relativt stor i flere andre næringer:

  • Kraftforsyning: 67,6 prosent
  • Raffinerte petroleumsprodukter: 53,9 prosent
  • Metaller: 13,5 prosent

 

Figur 1. Prisindekser. 2013=100

PPI totalt Olje- og gassutvinning Kraftforsyning
Jan.13 98.3 97.9 101.9
Feb.13 98.8 98.8 100.3
Mars13 99.7 98.9 108.2
Apr.13 100 100 110.9
Mai13 97.8 96.4 97.6
Juni13 97.6 96.8 92.9
Juli13 100 100.5 93.7
Aug.13 101 101.7 94.9
Sep.13 101.5 102.1 100.1
Okt.13 100.9 100.2 102.5
Nov.13 101.4 101.5 100.9
Des.13 103 105.1 96.2
Jan.14 103.5 105.2 96.2
Feb.14 102.8 104 90.5
Mars14 99.8 98.1 83.5
Apr.14 99.3 97.2 79
Mai14 98.4 95.1 77.4
Juni14 98.8 96 75.4
Juli14 98.3 92.3 83.3
Aug.14 97.6 89.6 88.2
Sep.14 97.6 89.8 93.7
Okt.14 97.4 90.1 87.3
Nov.14 94.7 83.6 87.9
Des.14 94.9 84.2 95.2
Jan.15 90.6 76 92.1
Feb.15 92.6 80.1 88.4
Mars15 93.8 82.6 81.8
Apr.15 93.8 82.5 80.5
Mai15 93.7 83.3 74.9
Juni15 94 85 62.3
Juli15 91.8 80.7 53.5
Aug.15 87.9 72.2 60
Sep.15 87.7 72.3 67.2
Okt.15 88.2 72 78.5
Nov.15 88.6 71.4 86.2
Des.15 84.7 64.2 77.3
Jan.16 80.9 54.4 105.7
Feb.16 78.8 52.8 82.9
Mars16 79.7 54.3 87.2
Apr.16 80.4 54.9 87
Mai16 82.6 58.3 88.2
Juni16 84.9 61.8 95.5
Juli16 85.2 62 93.5
Aug.16 83.7 60.1 91.8
Sep.16 82.4 58 92.2
Okt.16 84.3 60.5 109.4
Nov.16 86.4 63 125.5
Des.16 90.8 73.9 110
Jan.17 91.1 72.7 106
Feb.17 93.6 76.3 107.7
Mars17 92.6 75.4 105.6
Apr.17 90.7 69.7 103.6
Mai17 89.9 68 103.7
Juni17 87.6 64.4 95.1
Juli17 86.7 62.1 98
Aug.17 87.1 62.6 100.2
Sep.17 89.6 66.9 109.9
Okt.17 91.8 73.1 103.7
Nov.17 94.8 78 115.5
Des.17 97.5 83.7 116.2
Jan.18 100.5 89.2 119.1
Feb.18 98 80.7 133.4
Mars18 98.5 82.2 143.2
Apr.18 101.7 91.6 134
Mai18 102.9 93 123.9
Juni18 105.2 94.2 147.9
Juli18 106.3 95.2 164.3

Oppgang i trelast- og trevareindustrien 

For industrien samlet sett falt prisene med 0,1 prosent fra juni til juli. Metallindustrien bidro sterkest til å trekke ned den samlede prisutviklingen. I motsatt retning trakk næringsmiddelindustrien med en samlet oppgang på 0,5 prosent. Innenfor næringsmidlene var det bearbeidet fisk som først og fremst drev prisoppgangen, mens blant annet fôrvarer og meierivarer falt i pris.

En annen næring som bidro til å dra opp den samlede prisutviklingen innenfor industrien, var trelast og trevareindustrien. Produkter innenfor næringen spenner fra saget og høvlet trelast til mer bearbeidede produkter som prefabrikkerte bygninger av tre. Den samlede prisutviklingen for næringen steg 1 prosent fra juni til juli, mens den har steget 5,3 prosent siden juli i fjor.

Figur 2. Prisindekser, 2014=100

Trelast- og trevareindustri Industri totalt Industri eksklusive raffinert petroleum og metaller
Jan.14 98.5 99.9 99.6
Feb.14 98.6 99.9 99.4
Mars14 99.4 99.4 99.3
Apr.14 100.3 99.5 99.4
Mai14 100.9 99.5 99.4
Juni14 100.9 100.1 99.3
Juli14 99.6 100.7 99.5
Aug.14 99.8 101.2 100.2
Sep.14 100.2 100.6 100.6
Okt.14 100.6 100.3 100.5
Nov.14 100.5 100 101
Des.14 100.8 99 101.8
Jan.15 100.9 97.5 102.7
Feb.15 100.7 98.4 103.3
Mars15 100.7 99.1 102.4
Apr.15 101.1 99.4 102.4
Mai15 101.8 99.5 102.6
Juni15 101.7 99.7 102.7
Juli15 102 99.8 103.3
Aug.15 102 98.6 103.7
Sep.15 102 97.4 103.6
Okt.15 101.5 97.8 103.6
Nov.15 101.6 98.4 104.8
Des.15 101.7 97.4 104.9
Jan.16 101.4 96.1 105.3
Feb.16 101.4 95.4 105.6
Mars16 101.5 95.7 105.6
Apr.16 102.1 96.4 105.6
Mai16 102.9 97.8 105.8
Juni16 103.1 99 105.9
Juli16 103.2 100.3 106.5
Aug.16 103 99.1 106.1
Sep.16 103.5 98.6 105.6
Okt.16 103.2 99.1 105.7
Nov.16 102.9 99.9 105.8
Des.16 103.4 100.6 106
Jan.17 103.6 102.6 106.3
Feb.17 103.3 104.6 107
Mars17 103.3 104 107.4
Apr.17 103.8 104.3 107.7
Mai17 104.3 104.2 108.4
Juni17 104.4 103.5 108.5
Juli17 104.7 103 108.4
Aug.17 104.5 102.9 107.7
Sep.17 104.5 104.2 107.6
Okt.17 105 104.7 107.3
Nov.17 105.5 105.9 107.9
Des.17 105.4 107.6 108
Jan.18 104.9 108.5 109.1
Feb.18 105.4 108.5 109.4
Mars18 106.5 108.3 109.9
Apr.18 108.4 108.8 110.2
Mai18 109 111.2 111.1
Juni18 109 112.4 110.6
Juli18 110.1 112.2 110.7

Kontakt