Prisoppgang på olje og petroleumsvarer

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) økte 1,2 prosent fra april til mai. Dette er tredje måned på rad med oppgang. Olje- og gassprisene trakk indeksen i hver sin retning.

Bortsett fra februar i år har produsentprisindeksen steget kontinuerlig siden juli i fjor. Den oppadgående trenden i PPI skyldes i hovedsak oljeprisen. Ikke siden det store oljeprisfallet høsten 2014 har oljeprisen ligget høyere enn nå i mai, da den var nær 80 dollar per fat. I tillegg til å dra opp PPI direkte drar også oljeprisen opp den samlede prisutviklingen i industrien indirekte. En viktig næring som klassifiseres innenfor industrien, er raffinerte petroleumsprodukter som blant annet består av bensin, diesel, gassolje og andre drivstoffer. Dersom dette sees i sammenheng, vises en tydelig sammenheng mellom oljeprisen og norskproduserte drivstoffer.

Figur 1. Prisindekser, 2013 = 100

Utvinning av råolje Raffinerte petroleumsprodukter
Jan. 2013 98.7 96.9
Feb.13 100.9 99.4
Mars 13 98.2 100.9
April 13 93.1 98.3
Mai 13 92.8 95.4
Juni 13 95.1 95.5
Juli 13 102.2 101
Aug.13 104.1 101.4
Sep.13 104.5 103.5
Okt.13 101.8 102
Nov.13 102.1 102
Des.13 106.5 103.8
Jan.2014 104.8 102.9
feb.14 104.9 103.1
mar.14 100.8 100.8
apr.14 100.8 100.1
mai.14 102.3 99.9
jun.14 105.9 101.7
jul.14 103.7 102.8
aug.14 99.2 102.2
sep.14 97.4 96.9
okt.14 90.5 95.8
nov.14 84.5 91
des.14 70.7 81.9
Jan. 2015 58.9 70.4
feb.15 70.1 72.7
mar.15 70.9 78.4
apr.15 74.7 80.8
mai.15 77.6 81.3
jun.15 79.1 81.8
jul.15 73.5 80.9
aug.15 61.6 75.5
sep.15 63.3 70.4
okt.15 64.1 72.3
nov.15 62.9 71.5
des.15 53.3 66.9
Jan. 2016 43.7 60.2
feb.16 45.9 56.4
mar.16 53 57.7
apr.16 55.7 61.6
mai.16 61.6 67.4
jun.16 65.7 72.3
jul.16 62 75.2
aug.16 60.7 69.5
sep.16 61.6 69.6
okt.16 65.9 72.1
nov.16 61.9 74.8
des.16 73.2 76.3
Jan. 2017 73.5 86.1
feb.17 72.7 92.5
mar.17 70.7 85.8
apr.17 72.3 84.7
mai.17 68.9 80.5
jun.17 62.3 76.4
jul.17 63 73.3
aug.17 64.1 75.9
sep.17 68.5 84
okt.17 71.8 89.3
nov.17 80 90.6
des.17 83 99.6
Jan. 2018 85.9 100
feb.18 79.8 96.5
mar.18 81.7 93.2
apr.18 88.6 94.7
mai.18 98.5 104

Prisfall på gass og strøm i varmere vær

Selv om oljeprisen økte over 10 prosent og prisene innenfor flere viktige industrinæringer steg, var månedsendringen i PPI ikke spesielt stor historisk sett. Dette skyldes at prisene på naturgass og strøm falt betydelig. Gassprisen falt om lag 10 prosent og var viktigste bidrag til å motvirke oppgangen i PPI. I tillegg gikk prisen på strøm ned over 7 prosent. Prisutviklingen i begge disse næringene har typisk et visst sesongmønster. Både naturgass og strøm brukes blant annet til oppvarming. Når det blir høyere temperaturer i Europa og Norge, faller gjerne etterspørselen på henholdsvis gass og strøm og dermed også prisene.

Oppgang i industrien

Prisutviklingen på norske industrivarer har over tid vært forholdsvis positiv. Hvis man ser på tolvmånedsendringen over tid, vil man se at den har ligget godt over 3 prosent siden august i fjor. Noe av dette kan tilskrives raffinerte petroleumsprodukter, men det samme vil til en viss grad gjelde, selv om petroleumsproduktene holdes utenfor.

Om man ser på tolvmånedsendringen kun i mai, var den 6,7 prosent for industrien samlet sett, mens den var 3,6 prosent om petroleumsproduktene holdes utenfor. Blant industrinæringene med prisoppgang i perioden finnes blant annet metall-, næringsmiddel- og kjemisk industri. Metallindustrien, som er en av Norges viktigste eksportnæringer, har hatt en samlet prisvekst på over 12 prosent de siste tolv månedene. Flere metallgrupper har bidratt til dette, men særlig nikkel har steget mye i pris. Spotprisen på nikkel har steget om lag 50 prosent siden mai i fjor.

Figur 2. Prisindeks, 2014 = 100

Industri totalt Industri eksklusive petroleumsprodukter
Jan. 2014 99.9 98.8
feb.14 99.9 98.7
mar.14 99.4 98.6
apr.14 99.5 98.9
mai.14 99.5 99
jun.14 100.1 99.3
jul.14 100.7 99.7
aug.14 101.2 100.4
sep.14 100.6 101
okt.14 100.3 101
nov.14 100 101.7
des.14 99 102.8
Jan. 2015 97.5 104.1
feb.15 98.4 104.5
mar.15 99.1 103.9
apr.15 99.4 103.6
mai.15 99.5 103.6
jun.15 99.7 103.7
jul.15 99.8 104.1
aug.15 98.6 104.1
sep.15 97.4 104
okt.15 97.8 104
nov.15 98.4 104.9
des.15 97.4 104.9
Jan. 2016 96.1 105.1
feb.16 95.4 105.2
mar.16 95.7 105.2
apr.16 96.4 105.1
mai.16 97.8 105.3
jun.16 99 105.4
jul.16 100.3 106.3
aug.16 99.1 106.3
sep.16 98.6 105.7
okt.16 99.1 105.7
nov.16 99.9 106
des.16 100.6 106.5
Jan. 2017 102.6 107
feb.17 104.6 108.1
mar.17 104 108.7
apr.17 104.3 109.3
mai.17 104.2 109.9
jun.17 103.5 109.9
jul.17 103 109.8
aug.17 102.9 109.2
sep.17 104.2 109.3
okt.17 104.7 108.8
nov.17 105.9 110.1
des.17 107.6 110.3
Jan. 2018 108.5 111.4
feb.18 108.5 112
mar.18 108.3 112.5
apr.18 108.8 112.8
mai.18 111.2 113.9

Kontakt