Vindkraft øker mest

Publisert:

Aldri før har det vært produsert mer vindkraft i Norge som i fjor med 2,9 TWh. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til rundt 180 000 husholdninger.

Det aller meste av elektrisiteten vår som gjør at vi kan få lys og varme kommer fra vannkraft. Hele 95,8 prosent står Norges vassdrag for i produksjonen av kraft. Men vindkraft er på god fart oppover.

I 1993 stod vindkraft for kun 0,06 promille av den totale elektrisitetsproduksjonen. Det tilsvarer 7 GWh. I fjor har vindkraften steget til 2,9 TWh. Det utgjør 1,9 prosent av samlet produksjon, viser en oversikt fra rapporten «Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017». Både vann- og vindkraft regnes som fornybare energikilder.

Figur 1 Vindkraftproduksjon. 1993-2017

vindkraft
1993 0.0
1994 0.0
1995 0.0
1996 0.0
1997 0.0
1998 0.0
1999 0.0
2000 0.0
2001 0.0
2002 0.1
2003 0.2
2004 0.3
2005 0.5
2006 0.6
2007 0.9
2008 0.9
2009 1.0
2010 0.9
2011 1.3
2012 1.5
2013 1.9
2014 2.2
2015 2.5
2016 2.1
2017 2.9

Vindkraftproduksjonen har økt betydelig de senere årene og var 2,9 TWh i 2017. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til rundt 180 000 husholdninger.

Thomas Aanensen , SSB

Tall fra den månedlige elektrisitetsstatistikken viser at vindkraftproduksjonen også øker kraftig i første halvår 2018. Fra januar til juni i år har vindkraftproduksjonen steget 35 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.

Figur 2. Produksjon av elektrisitet i 2017. TWh og prosentandeler

2007
vannkraft 95.8% 143
varmekraft 2.3% 3.4
vindkraft 1.9% 2.9

Vannkraftproduksjonen nådde også et høyt nivå i fjor

- I 2017 var vannkraftproduksjonen på hele 143 TWh, noe som er tidenes nest høyeste nivå som er registrert. Dette kan blant annet ses i sammenheng med store tilsig til norske vannmagasiner, sier Aanensen.

Store investeringer i vindkraft

Rekordstore investeringer i vindkraft i 2017 og utsikter til høyere investeringer for inneværende år og neste år trekker i retning av betydelig økning i vindkraftproduksjon fremover. Spesielt viktig er utbyggingen på Fosen i Trøndelag. Her etablerer Statkraft Fosen Vind det som vil bli Europas største vindkraftprosjekt på land. Det er ventet at vindparken på Fosen skal kunne starte produksjonen innen 2020 og ha en forventet årlig produksjon på 3,4 TWh, som er mer enn den samlede vindkraftproduksjonen i rekordåret 2017.

Forskningsstudie: Plassering av vindkraftverk har økonomiske konsekvenser for samfunnet

Finnmark produserer mest

Vindkraft regnes som en fornybar energikilde, og omdanning av vindkraft til elektrisitet medfører ikke CO2-utslipp. Vindkraftutbygging medfører imidlertid et inngrep i naturen og bygging av vindmøller kan blant annet ha negative konsekvenser for dyreliv.

Om lag halvparten av Norges fylker hadde vindkraftproduksjon i 2016. Ifølge SSBs elektrisitetsstatistikk var det Finnmark som produserte mest vindkraft. På plassene bak lå Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Til sammen utgjorde disse tre fylkene 46 prosent av den totale vindkraftproduksjonen.

 

 

Kontakt