Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Én av tre bor i område som er trafikkfarlig for barn

  Innbyggerne i de største byene bor oftere enn dem i spredtbygde strøk på steder som er trafikkfarlig for barn og på steder med støy og kriminalitet. Samtidig er dette gruppen der flest har tilgang på trygge leke- og rekreasjonsområder nær boligen.

  Artikkel
 • Nedgang i renteutgifter, men økende boliggjeld

  Renteutgifter på boliglån har gått ned siden 2012, samtidig som boliggjeld har fortsatt å øke. Barnefamilier bruker mest på bolig, men enslige forsørgere og unge aleneboende er mest tynget av boutgiftene.

  Artikkel
 • Flest boligeiere blant sosialhjelpsmottakere med jobb

  Sosialhjelpsmottakere som er arbeidsledige og utenfor Navs registre, har oftere ikke noe sted å bo. Har man arbeidsinntekt ved siden av sosialstønaden, er det vanligere å eie boligen selv.

  Artikkel
 • Økt omsetning innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

  Omsetningen innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting steg med 3,2 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Innvandrere fra Somalia bor trangest

  Innvandrerhusholdninger er mer trangbodde enn øvrige husholdninger, og de fra Somalia topper listen. Her er 4 av 10 husholdninger trangbodde.

  Artikkel
 • Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

  Rapporter 2018/37

  Tema for denne rapporten er innvandrerhusholdninger sin sammensetning og boforhold.

  Publikasjon
 • Økt bygge- og anleggsaktivitet i 3. kvartal

  Produksjonsveksten fortsatte i bygge- og anleggsvirksomheten i 3. kvartal 2018 og viste en oppgang på 1,9 prosent sammenlignet med kvartalet før, ifølge sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Færre boliger, mer næringsareal

  I 3. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 100 boliger. Det er 4 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017. Samtidig ble det gitt tillatelse til å bygge mer næringsareal.

  Artikkel
 • Rekordhøy omsetningsverdi for fast eiendom

  Samlet verdi av tinglyste omsetninger økte med 7 prosent fra 3. kvartal 2017 til samme kvartal i år og nådde rekordbeløpet 130 milliarder kroner. Antall omsetninger steg med 1 prosent.

  Artikkel
 • Stabil prisutvikling på brukte boliger

  Prisene på brukte boliger økte med 0,4 prosent fra 2. til 3. kvartal når man justerer for sesongvariasjoner. I Trondheim sank prisene derimot 1,2 prosent.

  Artikkel
 • Geografisk analyse av nyboligbygging i Norge

  Rapporter 2018/32

  Rapporten tar for seg nyboligbygging uttrykt ved registrerte igangsettingstillatelser for boliger.

  Publikasjon
 • Hol og Øyer har landets dyreste fjellhytter

  Hol i Hallingdal og Øyer i Gudbrandsdalen har landets dyreste fjellhytter med gjennomsnittspriser på 3,0 og 2,8 millioner kroner i perioden 2014-2017. Disse kommunene er også blant dem med flest solgte hytter.

  Artikkel
 • Landbrukseiendommer rundt Oslofjorden kostet mest

  Det var store regionale forskjeller i gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer omsatt i fritt salg i 2017. Akershus/Oslo hadde en snittpris på 5,8 millioner kroner, etterfulgt av Vestfold og Østfold, mens snittprisen i Finnmark var...

  Artikkel
 • Prisene på nye boliger uendret

  Nyboligprisene totalt har holdt seg på omtrent samme nivå i 2. kvartal 2018 som i 2. kvartal i fjor. Mens det har vært prisoppgang for nye eneboliger, har det vært en nedgang for prisene på nye flerboliger i denne perioden.

  Artikkel
 • Auke i byggjekostnader

  Byggjekostnadene for bustader auka med 0,6 prosent frå juli til august i år. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,9 prosent medan materialkostnadene steig med 0,3 prosent i den same perioden.

  Artikkel