Innvandrere fra Somalia bor trangest

Publisert:

Innvandrerhusholdninger er mer trangbodde enn øvrige husholdninger, og de fra Somalia topper listen. Her er 4 av 10 husholdninger trangbodde.

Blant innvandrere er det 20 prosent av husholdningene som regnes som trangbodde, viser rapporten Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold.

For øvrige husholdninger ligger trangboddheten på 5 prosent.

– Men det er viktig å påpeke at ikke alle innvandrere bor i det vi definerer som en innvandrerhusholdning. Av dem med innvandrerbakgrunn, bor 4 av 5 i en innvandrerhusholdning, sier rådgiver i SSB, Espen Andersen.

Han står sammen med Harald Utne bak rapporten.

Trangest for dem fra Afrika

Dette varierer imidlertid med hvor innvandrerne kommer fra. Husholdningene der innvandrerne har bakgrunn fra Afrika er de mest trangbodde med 29 prosent. Husholdningene med somalisk bakgrunn er klart oftest trangbodde med 38 prosent.

– Men også husholdninger fra Marokko har en stor andel trangbodde med 33 prosent, påpeker Andersen.

Ikke nødvendigvis romsligere med tiden

Husholdningene fra Eritrea, som utgjør den siste store innvandrergruppen fra Afrika, har en trangboddhet på 21 prosent. De eritreiske husholdningene har kortere botid i Norge enn de somaliske, men er likevel i mindre grad trangbodde.

Blant husholdningene fra Asia (her er Tyrkia regnet til Asia), er det Pakistan og Syria som er mest trangbodd med 34 og 29 prosent.

– Dette kan være noe overraskende. Husholdninger fra Pakistan har lengre botid og betydelig større eierandeler enn husholdninger fra Syria. Vi kunne kanskje forvente at husholdninger fra land med lang botid og store eierandeler, det vi kan kalle etablerte husholdninger, i minst grad er trangbodde. Men dette er altså ikke et klart mønster, understreker Andersen.

Oslo er det fylket med klart størst trangboddhet både blant innvandrerhusholdninger og øvrige husholdninger.

Husholdninger fra Pakistan størst

Innvandrerhusholdningene har i gjennomsnitt 2,27 personer, noe mer enn de øvrige husholdningene her til lands som ligger på 2,17 personer. Husholdningene fra Pakistan er de største med et gjennomsnitt på 3,37 personer.

– Men det er relativt sett flere husholdninger med én person blant innvandrerhusholdningene enn blant de øvrige husholdningene. Andelen husholdninger med to personer derimot er vesentlig mindre blant innvandrere, sier Andersen.

Husholdninger fra Asia er med gjennomsnittlig 2,59 personer litt større enn dem fra Afrika som ligger på 2,42. Innvandrerhusholdninger fra Europa ligger på 2,07 – og her skiller Kosovo seg klart ut med de største husholdningene med i gjennomsnitt 3.12 personer.

Danmark har de minste innvandrerhusholdningene med et gjennomsnitt på 1,53 personer, tett fulgt av Sverige (1,55) og Finland (1,56).

Kontakt