Stabil prisutvikling på brukte boliger

Publisert:

Prisene på brukte boliger økte med 0,4 prosent fra 2. til 3. kvartal når man justerer for sesongvariasjoner. I Trondheim sank prisene derimot 1,2 prosent.

I Oslo, Bergen og Stavanger har boligprisene vært omtrent uforandret mellom 2. og 3. kvartal, dersom man ser bort fra sesongmessige variasjoner. Den sterkeste prisøkningen var i Hedmark og Oppland, 2,3 prosent, og Nord-Norge, 2,2 prosent.

Figur 1. Prisindeks for brukte boliger, etter region. Sesongjustert. 2005=100

Oslo og Bærum Stavanger Bergen Trondheim
1. kv. 2005 100 100 100 100
2. kv. 2005 100.6 102.5 102.9 101.1
3. kv. 2005 102.9 104.8 106.5 103.4
4. kv. 2005 107.1 109.8 108.0 106.2
1. kv. 2006 110.6 117.7 114.7 109.8
2. kv. 2006 115.1 126.2 119.0 112.6
3. kv. 2006 121.2 135.3 125.7 115.4
4. kv. 2006 126.7 143.0 131.2 119.2
1. kv. 2007 131.8 152.0 135.0 121.7
2. kv. 2007 132.2 153.6 134.3 123.0
3. kv. 2007 131.8 159.5 132.6 123.5
4. kv. 2007 131.0 160.9 131.0 121.5
1. kv. 2008 129.8 162.2 127.8 120.2
2. kv. 2008 129.0 162.6 127.4 122.6
3. kv. 2008 125.5 157.0 119.6 117.7
4. kv. 2008 118.8 149.5 114.7 112.8
1. kv. 2009 121.6 149.7 115.6 115.1
2. kv. 2009 128.0 154.3 120.8 118.8
3. kv. 2009 133.9 162.0 127.4 122.4
4. kv. 2009 136.9 171.9 130.3 128.4
1. kv. 2010 137.1 177.1 131.8 132.0
2. kv. 2010 139.4 180.5 138.3 132.6
3. kv. 2010 142.2 184.4 139.2 137.7
4. kv. 2010 145.9 188.1 141.9 139.9
1. kv. 2011 151.8 195.8 147.8 144.3
2. kv. 2011 152.9 197.7 148.4 149.0
3. kv. 2011 156.1 201.0 151.4 151.4
4. kv. 2011 159.6 205.2 157.5 157.3
1. kv. 2012 162.2 207.1 159.6 156.1
2. kv. 2012 165.5 213.3 157.1 161.4
3. kv. 2012 170.4 220.0 161.0 165.2
4. kv. 2012 172.9 219.8 165.9 169.7
1. kv. 2013 174.7 222.9 166.9 174.4
2. kv. 2013 174.3 222.9 172.4 171.4
3. kv. 2013 171.6 219.1 171.0 173.4
4. kv. 2013 171.0 215.8 168.0 171.4
1. kv. 2014 170.2 211.0 172.0 172.5
2. kv. 2014 176.3 218.3 173.7 178.3
3. kv. 2014 179.6 217.5 179.4 177.8
4. kv. 2014 185.1 217.7 183.2 184.4
1. kv. 2015 190.4 215.6 186.9 183.8
2. kv. 2015 193.9 210.0 190.9 188.3
3. kv. 2015 198.2 206.2 192.6 190.4
4. kv. 2015 202.2 199.6 191.4 191.0
1. kv. 2016 207.8 193.6 189.1 195.7
2. kv. 2016 218.4 193.3 189.9 197.0
3. kv. 2016 234.1 195.4 192.2 204.5
4. kv. 2016 245.9 200.0 197.9 208.5
1. kv. 2017 251.6 204.4 197.9 210.0
2. kv. 2017 246.9 206.7 197.3 208.9
3.kv.2017 238.6 201.7 194.9 207.9
4.kv.2017 238.6 207.3 193.3 205.6
1.kv.2018 239.2 205.0 194.1 206.6
2. kv. 2018 247.6 204.2 196.8 209.8
3.kv.2018 248.4 204.2 196.8 207.3

Alle boligtyper viser vekst fra 2. kvartal 2018 ifølge SSBs prisindeks for brukte boliger.

Figur 2. Prisindeks for brukte boliger, etter boligtype. Sesongjustert. 2005=100

Eneboliger Småhus Blokkleiligheter
1. kv. 2005 100.0 100.0 100.0
2. kv. 2005 101.7 101.7 100.6
3. kv. 2005 103.9 103.8 102.9
4. kv. 2005 106.3 107.4 107.2
1. kv. 2006 109.8 110.8 111.0
2. kv. 2006 112.9 115.6 115.9
3. kv. 2006 117.9 120.9 122.5
4. kv. 2006 122.7 124.9 128.0
1. kv. 2007 126.9 130.6 131.3
2. kv. 2007 130.4 133.2 132.3
3. kv. 2007 132.8 135.7 132.1
4. kv. 2007 134.3 135.9 129.9
1. kv. 2008 134.8 135.9 127.8
2. kv. 2008 134.4 134.0 127.8
3. kv. 2008 132.4 131.3 124.5
4. kv. 2008 127.1 124.5 117.4
1. kv. 2009 128.2 126.6 122.1
2. kv. 2009 131.9 131.3 127.8
3. kv. 2009 136.1 136.2 132.7
4. kv. 2009 139.2 139.8 136.2
1. kv. 2010 141.6 141.6 135.6
2. kv. 2010 144.0 144.6 138.0
3. kv. 2010 144.9 147.6 139.7
4. kv. 2010 148.1 150.7 143.6
1. kv. 2011 152.3 154.5 148.9
2. kv. 2011 153.4 155.8 151.1
3. kv. 2011 156.0 159.0 155.0
4. kv. 2011 158.6 161.9 158.9
1. kv. 2012 160.8 164.3 161.4
2. kv. 2012 162.2 166.6 164.8
3. kv. 2012 165.7 169.4 169.5
4. kv. 2012 168.0 172.9 173.0
1. kv. 2013 169.8 175.0 174.8
2. kv. 2013 171.3 175.5 175.9
3. kv. 2013 170.7 175.3 174.6
4. kv. 2013 170.5 175.9 171.6
1. kv. 2014 171.3 175.9 172.4
2. kv. 2014 174.4 177.2 177.5
3. kv. 2014 177.0 180.3 180.6
4. kv. 2014 180.1 182.5 186.3
1. kv. 2015 181.4 186.5 191.8
2. kv. 2015 183.4 189.8 194.5
3. kv. 2015 186.0 190.3 196.9
4. kv. 2015 186.0 192.4 199.8
1. kv. 2016 188.8 195.1 203.1
2. kv. 2016 191.5 199.8 211.0
3. kv. 2016 196.3 207.6 222.1
4. kv. 2016 200.0 211.6 231.5
1. kv. 2017 202.8 214.6 235.6
2. kv. 2017 202.2 214.6 231.3
3.kv.2017 202.0 212.7 225.2
4.kv.2017 204.4 213.9 224.5
1.kv.2018 203.5 212.7 224.7
2. kv. 2018 207.2 218.2 231.3
3.kv.2018 207.7 218.6 232.7

3 prosent opp siste år

Samlet sett lå boligprisene 3,0 prosent høyere i 3. kvartal 2018 enn på samme tid i fjor. Økningen var kraftigst på Sør-Østlandet, med 5,0 prosent. Deretter følger Hedmark og Oppland med 4,5 prosent og Oslo med Bærum med 4,0 prosent økning samme periode. Trondheim var den eneste regionen med lavere priser i 3. kvartal i år enn i fjor.

Kontakt