Kommunale boliger2015

Innhold

Arkiv for Kommunale boliger - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
23. juni 2016 2015 Flere kommunale boliger i 2015
25. juni 2015 2014 Flere flyktninger fikk tildelt kommunal bolig
25. juni 2014 2013 Flere kommunale boliger
25. juni 2013 2012 Flere ønsker kommunal bolig
19. juni 2012 2011 Flest med behov for tilrettelagt bolig
21. juni 2011 2010 Stabilt antall kommunale boliger
27. september 2010 2009 Nesten 3 000 flere kommunale boliger i 2009
20. juni 2002 31. desember 2001 Om lag 85 000 kommunale boliger
8. oktober 2002 2001 Nesten 86 000 kommunale boliger
19. juni 2007 2006 Stadig færre kommunale boliger per innbygger
17. juni 2005 2004 Flest kommunale boliger per innbygger i Nord-Trøndelag
18. juni 2003 2002 Kommunene disponerer flere boliger
6. desember 2006 2005 Høyest andel tilrettelagte boliger i Aust-Agder
18. juni 2004 2003 Kommunene disponerer 93 000 boliger
3. juli 2008 2007 Antallet kommunale boliger øker igjen
16. juni 2009 2008 Fortsatt økning i antall kommunale boliger