53769
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/kombolig_kostra/aar
53769
Stabilt antall kommunale boliger
statistikk
2011-06-21T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Offentlig sektor
no
kombolig_kostra, Kommunale boliger, botilbud, omsorgsboliger, midlertidige botilbud, tilrettelagte boliger, bostøtte, driftsutgifterBolig og boforhold, KOSTRA, Bygg, bolig og eiendom, Offentlig sektor
false

Kommunale boliger2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt antall kommunale boliger

Det var ingen store endringer i tallene for kommunalt disponerte boliger fra 2009 til 2010. Det var i alt om lag 100 900 boliger ved utgangen av 2010, bare vel 500 flere enn på samme tid året før.

Det totale antallet kommunalt disponerte boliger på om lag 100 900 boliger betyr at det var rundt 20 boliger per 1 000 innbyggere ved utgangen av fjoråret.

Uendret antall omsorgsboliger

Omsorgsboliger utgjorde om lag 27 400 av de kommunalt disponerte boligene i 2010. Dette er boliger etablert med oppstartingstilskudd fra Husbanken. Dette tilskuddet var under avvikling i perioden 2007-2009, og det er derfor ingen endringer i antall omsorgsboliger fra 2009 til 2010.

Rundt 500 ferdigstilte heldøgns omsorgsboliger med investeringstilskudd

I 2008 innførte Husbanken et investeringstilskudd til boliger for personer med behov for heldøgns omsorg. Det er ikke publisert separate tall for disse heldøgns omsorgsboligene i statistikken for 2010, da det var svært få kommuner som hadde ferdigstilt slike boliger. På landsbasis var det registrert om lag 500 boliger oppført med investeringstilskudd fra Husbanken som var ferdigstilt i perioden april 2008-desember 2010. Disse boligene skal være inkludert i totalt antall kommunalt disponerte boliger publisert i statistikken for årene 2008-2010.

Om lag 900 institusjonsplasser

Investeringstilskuddet gis også til institusjoner. Det ble ferdigstilt om lag 900 institusjonsplasser i perioden april 2008-desember 2010, etablert med investeringstilskudd fra Husbanken til personer med behov for heldøgns omsorg. Disse er inkludert i totaltallene for institusjonsplasser for årene 2008-2010, som er publisert i KOSTRA, pleie og omsorg.

Endelige tall i KOSTRA-tabellene

De endelige tallene for kommunalt disponerte boliger for 2010 er de samme som de reviderte tallene publisert i KOSTRA den 15. juni, se KOSTRA-tabellene .

De estimerte verdiene for hele landet som ble publisert 15. juni er altså, for kommunalt disponerte boliger sin del, å regne som endelige landstall for 2010.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB