6674
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/kombolig_kostra/arkiv
6674
Nesten 3 000 flere kommunale boliger i 2009
statistikk
2010-09-27T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Offentlig sektor
no
kombolig_kostra, Kommunale boliger, botilbud, omsorgsboliger, midlertidige botilbud, tilrettelagte boliger, bostøtte, driftsutgifterBolig og boforhold, KOSTRA, Bygg, bolig og eiendom, Offentlig sektor
false

Kommunale boliger2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nesten 3 000 flere kommunale boliger i 2009

Antall kommunalt disponerte boliger i landet passerte 100 000 i 2009. Kommunene disponerte vel 100 300 boliger. Det er om lag 3 000 flere enn i 2008.

De fleste boligene eier kommunene selv. I 2009 var om lag 86 prosent av boligene enten eid direkte av kommunen eller av kommunale foretak eller stiftelser opprettet av kommunen. Det er også noen boliger som er privat eid, men der kommunen regulerer hvem som får leie eller kjøpe boligen. Dette gjaldt 9 prosent av de kommunalt disponerte boligene. Kommunen kan også leie boliger for videre framleie til brukerne. De 5 resterende prosentene av de kommunale boligene i 2009 bestod av slike boliger.

Stabilt antall omsorgsboliger

I 2009 utgjorde omsorgsboliger om lag 27 400 av de kommunalt disponerte boligene. Dette er boliger etablert med oppstartingstilskudd fra Husbanken. Dette tilskuddet var under avvikling i perioden 2007-2009, og det er derfor ingen store endringer i antall omsorgsboliger fra 2008 til 2009. I 2008 innførte imidlertid Husbanken et investeringstilskudd til omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns omsorg. Disse heldøgns omsorgsboligene er ikke telt med blant de kommunalt disponerte boligene for 2009, da det var svært få kommuner som hadde ferdigstilt slike boliger. På landsbasis var det registrert om lag 140 slike omsorgsboliger i 2009. Dette investeringstilskuddet gis imidlertid også til institusjoner, og det var etablert om lag 170 institusjonsplasser til personer med behov for heldøgns omsorg i 2009.

Nær halvparten tilgjengelige for rullestolbrukere

Om lag 43 prosent, eller vel 42 800 av de kommunalt disponerte boligene, var tilgjengelige for rullestolbrukere. Det vil si at en rullestolbruker på egen hånd kan komme seg fram til boligen, inn i boligen og ha tilgang til nødvendige rom inne i boligen.

Størstedelen, eller 96 prosent, av de kommunalt disponerte boligene i 2009 var utleid, altså i bruk per 31. desember samme året. Kommunale boliger kan av ulike grunner stå tomme i perioder. Det kan være behov for oppussing, og det kan være boliger som er forbeholdt spesifiserte brukergrupper.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB