6658
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/kombolig_kostra/arkiv
6658
Antallet kommunale boliger øker igjen
statistikk
2008-07-03T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Offentlig sektor
no
kombolig_kostra, Kommunale boliger, botilbud, omsorgsboliger, midlertidige botilbud, tilrettelagte boliger, bostøtte, driftsutgifterBolig og boforhold, KOSTRA, Bygg, bolig og eiendom, Offentlig sektor
false

Kommunale boliger2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Antallet kommunale boliger øker igjen

Etter stagnasjon og tendens til nedgang i perioden 2004-2006, økte antall kommunalt disponerte boliger betydelig fra 2006 til 2007

Det ble registrert en økning på drøyt 2 000 kommunale boliger fra 2006 til 2007. Kommunene disponerte i alt vel 96 000 boliger ved utgangen av 2007. Dette gir en dekning på om lag 20 kommunale boliger per 1 000 innbyggere.

To av fem boliger var tilrettelagt for rullestolbrukere

Om lag 40 prosent av alle kommunale boliger var tilrettelagt for rullestolbrukere per 31. desember 2007. For å kunne si at en bolig er tilrettelagt for rullestolbrukere, må boligen oppfylle bestemte kriterier for blant annet dørbredder og dørterskler. Tilbudet av tilrettelagte boliger er interessant i sammenheng med myndighetenes satsing på universell utforming. Universell utforming er imidlertid et vidt begrep. En bolig som er tilrettelagt for rullestolbrukere er ikke nødvendigvis universelt utformet.

De fleste opphold i midlertidige botilbud var kortvarige

Nærmere 80 prosent av oppholdene i midlertidige botilbud som ble registrert i 2007, varte i tre måneder eller mindre. I gjennomsnitt hadde personer eller husstander som benyttet midlertidige botilbud, to opphold hver. Som midlertidig botilbud regnes opphold på hospits, pensjonat, hotell, hytte, campinghytte, campingvogn, og liknende. Ved midlertidige opphold inngås det ingen husleiekontrakt, og det er et botilbud som etter intensjonen skal være en løsning i en overgangsperiode til det er mulig å etablere et permanent botilbud for den eller de personene det gjelder. I forbindelse med myndighetenes satsing på bekjempelse av bostedsløshet, er et av de konkrete målene for satsingen at ingen skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidige botilbud.

Mer informasjon

Flere tall, også på fylkes-, kommune- og bydelsnivå, finnes i Statistikkbanken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB