Statistikkområde

Befolkning: Folketall

Alt innhold for delområdet folketall

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kvinner inntar Svalbard

  Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 31 personer i løpet av 2020. Økningen var størst blant kvinner. Siden 2009 har tre fjerdedeler av veksten vært kvinner.

  Artikkel
 • Lågaste folkeauke sidan 2001

  Ved inngangen til 2021 var folketalet i Noreg 5 391 369. Folkeveksten i 2020 enda på 23 800, og har ikkje vore lågare sidan 2001.

  Artikkel
 • Innvandringa opp att i tredje kvartal

  Befolkninga i Noreg vaks med 9 800 personar i tredje kvartal. Dermed var folketalet 5 384 576 ved utgangen av september. Etter at innvandringa i andre kvartal var særs låg, bidrog ein auke i innvandringa i tredje kvartal til oppgangen.

  Artikkel
 • Svalbard: Nordlendinger ut, utlendinger inn

  For ti år siden hadde over 40 prosent av de bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund bakgrunn fra Nord-Norge. Nå er andelen nesten halvert, mens det blir stadig flere utenlandske statsborgere.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Rekordlåg folkeauke i 2. kvartal

  Noreg hadde ein folkeauke på 2 500 i 2. kvartal. Det er den lågaste kvartalsvise folkeauken SSB har registrert sidan statistikken vart oppretta i 1997.

  Artikkel
 • Voksende byer og aldrende bygder

  Norge vokser, men veksten er svært ujevnt fordelt. Byene og områdene rundt vil få sterk befolkningsvekst i årene framover, mens mange distriktskommuner vil oppleve en nedgang i folketallet.

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger fram til 2050 for hver enkelt kommune – søk i kart

  I et eget kartverktøy kan du søke etter hvor mange eldre, barn og unge som SSB har framskrevet for alle landets kommuner fram til 2050.

  Artikkel
 • Et historisk skifte: Snart flere eldre enn barn og unge

  Norge eldes i et økende tempo. Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn. Det forventes ikke at koronapandemien øker dødeligheten, men derimot reduserer fruktbarhet og innvandring på kort sikt.

  Artikkel
 • Slik ser befolkningen i Norge ut

  Befolkningspyramiden gir et bilde av en befolkning ut i fra alder og kjønn. Ved å sammenlikne befolkningspyramider over tid kan man se hvordan en befolkning har endret seg ved å for eksempel få færre barn eller leve lenger. I Norge kan man følge b...

  Artikkel
 • Svært svak folkevekst

  Folketalet i Noreg auka med 4 800 i første kvartal 2020. Dermed var det 5 372 355 som budde i landet ved slutten av kvartalet.

  Artikkel
 • Ulike samfunn, ulike epidemier

  Italia og Spania har blitt skrekkeksempler på konsekvensene av koronavirusets spredning. Flere av svarene på hvorfor land rammes ulikt finnes i hvordan befolkningen er satt sammen.

  Artikkel
 • Flere flytter til Svalbard

  Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 170 personer i løpet av 2019. Veksten skyldes i hovedsak endret flyttemønster.

  Artikkel
 • Me vart 39 400 fleire i 2019

  Ved inngangen til 2020 budde det 5 367 580 personar i Noreg. Dermed auka folketalet med 39 400 i  2019, sjølv om det gjekk ned i 235 av 422 kommunar.

  Artikkel
 • Slik finner du folketall for de nye kommunene bakover i tid

  Ved publisering av befolkningstall i kommunene per 1.1.2020 er kommunene slått sammen bakover i tid i en egen inndeling i statistikkbanken. Dette betyr at du enkelt kan finne beregnet befolkning i nye kommuner for årene før sammenslåingene. Det er...

  Artikkel