Slik finner du folketall for de nye kommunene bakover i tid

Publisert:

Ved publisering av befolkningstall i kommunene per 1.1.2020 er kommunene slått sammen bakover i tid i en egen inndeling i statistikkbanken. Dette betyr at du enkelt kan finne beregnet befolkning i nye kommuner for årene før sammenslåingene. Det er også enkelt å finne andre inndelinger.

Etter kommunereformen er det utfordrende å vise befolkningsutvikling i kommunene over tid. I statistikkbanken har vi valgt det vi kaller sammenslåtte tidsserier som standardvalgt inndeling. Denne inndelingen baserer seg på kommuneinndelingen per 1.1.2020, og innebærer at befolkningen for de tidligere kommunene er slått sammen til et samlet folketall i årgangene før sammenslåingen. Sammenslåtte tidsserier er mulig i tabeller som inneholder summerbare tall, men ikke i tabeller som inneholder prosenter eller lignende.

Her finner du ferske befolkningstall

Eksempelet Indre Østfold

For deg som bruker betyr de sammenslåtte tidsseriene at du slipper å gjøre flere uttrekk for å lage tidsserier for de nye kommunene. Vi kan vise dette med Indre Østfold kommune og befolkningsutviklingen vi får i SSBs mest brukte statistikkbanktabell 07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2019 .

Velger du her «K-3014 Indre Østfold» og årgangene «2020» og «2019», får du 2020-tallet for nye Indre Østfold kommune og et samlet 2019-tall for de tidligere kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg og Hobøl. 

Indreøstfold 1

Ønsker du derimot å finne ut hvor mange som bodde i en eller flere av disse kommunene før sammenslåingen, kan du i nedtrekksmenyen under «region» velge en av inndelingene «Alle kommuner» eller «Kommuner 2018-2019». Her dukker «0122 Trøgstad», «0123 Spydeberg», «0124 Askim» og «0125 Eidsberg» opp i listen, og du kan trekke ut tall for kommunene frem til og med siste år før sammenslåingen.

07459-Kommuner18og19

Grensejusterte kommuner – avvik i tidsseriene bakover

Dersom kommunen er uberørt av kommunereformen eller er en sammenslått kommune uten endrede grenser, vil det sammenslåtte befolkningstallet bakover i tid være helt korrekt.

Hvis derimot sammenslåingen også har ført til en justering av grensene, ved at ett område har blitt overført til eller fra en annen kommune, vil det forekomme noe avvik i tallene bakover i tid. Tallet for 2020 vil imidlertid være korrekt. Vær for øvrig oppmerksom på at det generelt fra tid til annen skjer justering av grenser i kommune-norge, også uavhengig av kommunereformen.     

Avviket skyldes at sammenslåingen bakover i tid er basert på de tidligere kommunenes grenser i det aktuelle året. Disse grensene stemmer ikke nødvendigvis helt overens med grensene for den nye kommunen anno 2020. Det kan altså forekomme et visst avvik mellom befolkningen vist i tabellen og antallet som faktisk var bosatt innenfor den nye kommunens grenser.

Dette kan illustreres med eksempelet nye Sandefjord kommune, som ble etablert i 2017: 

Sandefjord-3

Etter tabellen var det sammenslåtte befolkningen for nye Sandefjord kommune i 2016 63 400 personer. Tallet er basert på folkemengden innenfor grensene til de tre daværende kommunene Andebu, Stokke, Sandefjord.

Ved sammenslåingen i 2017 ble området Vear i Stokke kommune med cirka 1400 innbyggere overført til Tønsberg kommune. Ved sammenslåingen av kommunene «falt» dermed befolkningen i nye Sandefjord til rett over 62 000 personer.

Skulle tabellen ha vist det korrekte befolkningstallet for nye Sandefjord kommunen i 2016, skulle tallet dermed ha ligger på cirka 62 000 og ikke drøye 63 400 innbyggere.

Sammenslått med deling – ingen historiske tidsserier

I to tilfeller i kommunereformen har en kommune blitt delt mellom flere kommuner som en del av sammenslåingsprossen. Dette gjelder Tysfjord kommune, som har blitt delt mellom nye Hamarøy og nye Narvik, samt Snillfjord kommune som har blitt delt mellom de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland.

For de fem nye kommunene Hamarøy, Heim, Hitra, Narvik og Orkland vil inndelingen «Kommuner 2020 – sammenslåtte tidsserier» bare vise tall for 2020 og ikke for de tidligere årene. Dette skyldes at de sammenslåtte tidsseriene bakover i tid er basert på sammenslåing av hele kommuner, og at det ikke har vært mulig å splitte opp og slå deler av en kommune sammen med andre kommuner.

Eldre årganger for de tidligere kommunene, som inngår i disse fem nye kommunene, får du ved å velge en av inndelingene «Kommuner 2018-2019» eller «Alle kommuner» i nedtrekksmenyen under variabelen «region» i statistikkbanktabellene.

Folketall på lavere nivå enn kommune – grunnkrets

Hvis du ønsker befolkningstall for områder innenfor en kommune, publiserer SSB folketall etter grunnkrets. I grunnkretstabellene kan du for eksempel finne befolkningen for de grunnkretsene som tidligere var en del av Snillfjord og Tysfjord kommune, eller grunnkretser i andre kommuner, som har blitt overført fra en kommune til en annen som følge av reformen.

Tidsserier for grensejusterte kommuner kommer

I statistikkbanken finnes tabellen 11727: Beregnede tall for kommuneinndeling 2018. Alders- og kjønnsfordeling for befolkningen (K) 2007 - 2018, som etter hvert vil bli oppdatert med 2020-inndelingen. Denne tabellen vil da ha korrekte tall bakover i tid for kommuner som har vært involvert i grensejustering fra 2020.

Faktaside