Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene2015

Innhold

Arkiv for Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. desember 2016 2015 Fedrekvoten mer populær enn noen gang
3. mars 2016 2014 Forskjellene mellom menn og kvinner blir mindre
2. mars 2015 2013 Flere kvinnelige ledere
28. februar 2014 2012 Fedre omfavner fedrekvoten
5. mars 2013 2011 Få tegn til mer likestilling
17. januar 2002 2000 Hammerfest framleis på topp
21. februar 2011 2009 Sør- og Vestlandet fortsatt minst likestilt
23. februar 2012 2010 Oslo skårer høyt på likestilling
17. desember 2009 2008 Flest likestilte kommuner på Østlandet
16. desember 2008 2007 Kvinner på Sørlandet fortsatt minst likestilt
14. desember 2007 2006 Kvinner og menn i Tromsø er mest likestilt
22. desember 2006 2005 Tromsø mest likestilt
19. desember 2005 2004 Karasjok og Leikanger i teten
14. desember 2004 2003 Oslo på topp - Agderfylkene på bunn
15. desember 2003 2002 Kvinner og menn i Oslo er mest likestilte
5. mars 2003 2001 Hammerfest og Sør-Varanger på topp
18. desember 2000 1999 Oslo og Akershus på likestillingstoppen
24. august 1999 1998 Store forskjeller fra nord til sør