Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2006

Innhold

Arkiv for Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
11. mai 2006 1. januar 2006 Hver fjerde Osloborger har innvandrerbakgrunn
26. mai 2005 1. januar 2005 Innvandrere fra over 200 land i Norge
26. mai 2004 1. januar 2004 349 000 personar i innvandrarbefolkninga
5. juni 2003 1. januar 2003 Innvandrarar sikrar folkeveksten
19. september 2002 1. januar 2002 Fleire innvandrarar frå Asia - flest nye frå Irak
29. oktober 2001 1. januar 2001 Mange nye irakiske innvandrarar
13. november 2000 1. januar 2000 22 000 fleire med innvandrarbakgrunn
25. oktober 1999 1. januar 1999 Flest svensker i innvandrerbefolkningen