Folkemengde og befolkningsendring3. kvartal 2015

Statistikken inneheld endringstal per kvartal og for heile kalenderåret. Folkemengde etter kjønn og alder ved årsskiftet finn ein i statistikken Folkemengde.

Innhald

Arkiv for Folkemengde og befolkningsendring - kvartalvis

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
13. november 2015 3. kvartal 2015 Noko høgare utvandring i 3. kvartal
20. august 2015 2. kvartal 2015 Lågare nettoinnvandring
19. mai 2015 1. kvartal 2015 Lågaste folkevekst sidan 2007
19. februar 2015 4. kvartal 2014 Lågaste talet på døde på 37 år
14. november 2014 3. kvartal 2014 Den kraftige folkeveksten held fram i 3. kvartal
20. august 2014 2. kvartal 2014 Færre flyttar til Noreg
15. mai 2014 1. kvartal 2014 Stort fødselsoverskot i 1. kvartal
20. februar 2014 4. kvartal 2013 Folkeveksten bremser noko opp
21. november 2013 3. kvartal 2013 Litt lågare folkevekst
16. august 2013 2. kvartal 2013 Den høge folketilveksten held fram
14. mai 2013 1. kvartal 2013 Lågare vekst i folketalet
21. februar 2013 4. kvartal 2012 Framleis sterk folkevekst
16. november 2012 3. kvartal 2012 Framleis høg innvandring og folkevekst
16. august 2012 2. kvartal 2012 Høg folkevekst - som dei siste åra
16. mai 2012 1. kvartal 2012 Så var vi fem millionar og tre tusen