Familier og husholdninger1. januar 2016

Innhold

Arkiv for Familier og husholdninger - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. juni 2021 1. januar 2021 1. januar 2021
25. juni 2020 1. januar 2020 1. januar 2020
25. juni 2019 1. januar 2019 1. januar 2019
21. juni 2018 1. januar 2018 1. januar 2018
26. september 2017 1. januar 2017 1. januar 2017
28. oktober 2016 1. januar 2016 Andelen husholdninger med barn synker
14. april 2016 1. januar 2015 Størrelsen på husholdningene stabiliserer seg
12. desember 2014 1. januar 2014 Flere husholdninger
11. april 2013 1. januar 2013 32 700 flere husholdninger i 2012
17. januar 2013 1. januar 2012 265 000 flere husholdninger på 10 år
7. april 2011 1. januar 2011 31 000 flere husholdninger
8. april 2010 1. januar 2010 Én av fem alene
2. april 2009 1. januar 2009 850 000 personer bor alene
3. april 2008 1. januar 2008 Flere bor alene
21. juni 2007 1. januar 2007 Mindre husholdninger og flere aleneboende

For tidligere publiseringer se også: Barn og Husholdningsstatistikk.