Flest barn bor med gifte foreldre i Rogaland og Vest-Agder

Publisert:

Andelen som bor med gifte foreldre, har falt markant de siste tiårene. Det er i Vest-Agder og Rogaland det er vanligst å bo med gifte foreldre.

Figur 1

Figur 1. Andel barn 0-17 år som bor med gifte, samboende eller én forelder, etter fylker. 2016

76 prosent av alle barn mellom 0 og 17 år bor med begge foreldrene sine. Blant dem blir andelen som bor med gifte foreldre, stadig mindre: I 1989 lå den på 78 prosent, i dag har den falt til 55 prosent, viser statistikken Familier og husholdninger som ble publisert 28. oktober.

Større andel bor med samboende foreldre

Det er i Rogaland og Vest-Agder at det er vanligst for barn å bo sammen med gifte foreldre. 64 prosent av barna i de to fylkene gjør det.

– Samtidig ser vi at andelen som bor med samboende foreldre på landsbasis, har økt fra 5 til 21 prosent i samme periode, sier seniorrådgiver Anders Falnes-Dalheim i SSB.

Trøndelagsfylkene og Nordland er fylkene der flest barn (27 prosent) bor med samboende foreldre.

Vanligere å bo med én forelder

Det er også blitt vanligere for barn å bo sammen med bare den ene av sine biologiske foreldre eller adoptivforeldre.

– Tilbake i 1989 bodde 18 prosent av barna sammen med bare mor eller far. Denne andelen hadde i 2015 steget til 24 prosent, forteller Falnes-Dalheim.

Andelen som bor med bare én av foreldrene, er størst i de tre nordligste fylkene, der omtrent tre av ti bor med én av foreldrene.

Ved skilsmisse velger mor og far å bo nær hverandre. 62 prosent av fedrene bor for eksempel ikke mer enn 10 kilometer unna barna.

Kontakt