Tettsteders befolkning og areal1. januar 2020

Innhold

Arkiv for Tettsteders befolkning og areal - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. mai 2004 1. januar 2004 De fire storbyene tar halve veksten
7. november 2003 1. januar 2003 Flere nordmenn i tettsteder og byer
3. september 2002 1. januar 2002 Hedmark - det minst urbane fylket
6. desember 2001 1. januar 2000 Tre av fire bor i tettsteder
18. desember 2000 1. januar 1999 En av fire bor i de fire største tettstedene
16. februar 2000 1999 Ny avgrensingsmetode for tettstader