430682_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/aar
430682_tabell
statistikk
2020-10-06T08:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
true

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2020

Innhold