Befolkningen på Svalbard1. januar 2010

Innhold

Arkiv for Befolkningen på Svalbard - halvårlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
4. mai 2021 2. halvår 2020 2. halvår 2020
24. september 2020 1. halvår 2020 1. halvår 2020
7. april 2020 2. halvår 2019 2. halvår 2019
2. oktober 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019
8. april 2019 2. halvår 2018 2. halvår 2018
20. september 2018 1. halvår 2018 1. halvår 2018
12. april 2018 2. halvår 2017 2. halvår 2017
5. oktober 2017 1. halvår 2017 1. halvår 2017
25. april 2017 1. januar 2017 1. januar 2017
26. september 2016 1. juli 2016 Færre barnehagebarn
7. april 2016 1. januar 2016 Flere utlendinger og færre nordlendinger
24. september 2015 1. juli 2015 Stabilt folketall tross nedbemanning i Store norske
9. april 2015 1. januar 2015 Høyt folketall til å være midt på vinteren
25. september 2014 1. juli 2014 Mer enn hver femte innbygger i de norske bosettingene er utlending
11. april 2014 1. januar 2014 Lavere folketall i de norske bosetningene på Svalbard