Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Revisjoner i finansregnskapet

  Husholdningenes innenlandske aksjer er denne gangen revidert ned, mens beholdningen av aksjer i utlandet er revidert opp. Samtidig er lån fra finansielle foretak til husholdningene revidert opp. 

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,1 prosent fram til utgangen av juli 2018, ned fra 4,0 prosent fram til utgangen av juni. Husholdningenes pengemengdevekst var 5,0 prosent i samme periode, ned fra 5,4 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av juli 2018, ned fra 5,9 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Kraftig verdistigning og økt utbytte på noterte aksjer

  Verdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 8,2 prosent i løpet av 2. kvartal i år. Utbetalt utbytte på noterte aksjer økte med 16 prosent i 1. halvår 2018 i forhold til 1. halvår 2017.

  Artikkel
 • Økt andelskapital tross nettoinnløsninger

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 35,3 milliarder kroner i 2. kvartal 2018. Dette til tross for at det i løpet av kvartalet ble nettoinnløst fondsandeler til en samlet verdi av 5,7 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 7,7 milliarder kroner i 2 kvartal 2018 – en nedgang på 13,5 milliarder fra samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendring på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Fleire konkursar

  Talet på konkursar held fram å auke. Det vart opna drygt 1 360 konkursar i 2. kvartal i år, 21 prosent fleire enn i det same kvartalet i fjor.

  Artikkel
 • Godt resultat for pensjonskassene

  Pensjonskassene hadde en økning i verdijustert resultat på 10,2 milliarder kroner fra 2016 til 2017. En av årsakene er netto verdiøkning på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 4,0 prosent fram til utgangen av juni 2018, ned fra 4,8 prosent fram til utgangen av mai. Husholdningenes pengemengdevekst var 5,4 prosent i samme periode, opp fra 4,8 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av juni 2018, ned fra 6,1 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Revisjoner i finansregnskapet

  Fra og med januar 2018 er offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) tilpasset internasjonale regnskapsstandarder. Dette har medført vesentlige revisjoner i finansregnskapet. 

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 4,8 prosent fram til utgangen av mai 2018, opp fra 4,1 prosent fram til utgangen av april. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,8 prosent i samme periode, opp fra 4,5 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,0 prosent fram til utgangen av mai 2018, ned fra 6,3 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Nedgang i premieinntektene for livsforsikring

  Livsforsikringsselskapene hadde en nedgang i brutto premieinntekter på 0,5 prosent fra 2016 til 2017. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter ble redusert med 0,2 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Fortsatt lave renter

  Renta på utestående boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak falt med 0,02 prosentpoeng til 2,47 prosent fra desember 2017 til mars 2018.

  Artikkel