Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,9 prosent fram til utgangen av mars 2018, opp fra 3,8 prosent fram til utgangen av februar. Husholdningenes pengemengdevekst var 5,3 prosent i samme periode, opp fra 4,4 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,3 prosent fram til utgangen av mars 2018, ingen endring fra måneden før.

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,8 prosent fram til utgangen av februar 2018, ned fra 5,1 prosent fram til utgangen av januar. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,4 prosent i samme periode, opp fra 3,9 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,3 prosent fram til utgangen av februar 2018, en oppgang fra 6,2 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 5,7 prosent fram til utgangen av januar 2018, ned fra 6,3 prosent fram til utgangen av desember 2017. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,5 prosent i samme periode, opp fra 4,4 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,1 prosent fram til utgangen av januar 2018, en nedgang fra 6,4 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Revisjoner i finansregnskapet

  Husholdningenes opptjente livsforsikringsreserver og pensjonsrettigheter, samt statsforvaltningens andre fordringer er revidert. 

  Artikkel
 • Bedre verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i verdijustert resultat på 63 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. En av årsakene er netto verdiøkning på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Økt andelskapital til tross for nettosalg

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 15,7 milliarder kroner i 4. kvartal 2017. Dette til tross for at det i løpet av kvartalet ble nettoinnløst fondsandeler til en samlet verdi av 23,7 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Fortsatt verdiøkning for noterte aksjer

  Verdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen økte med 4,8 prosent i 4. kvartal 2017. Verdien utgjorde 2 457 milliarder kroner ved utgangen av 2017.

  Artikkel
 • 4 557 konkursar i 2017

  I 4. kvartal 2017 vart det registrert 1 226 konkursar. Dette er ein auke på 195 konkursar i høve til same perioden i 2016.

  Artikkel
 • Boliglånsrentene faller fortsatt

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak falt fra 2,45 prosent i november til 2,42 prosent i desember 2017. Andelen boliglån med fast rente falt til 6,1 prosent i desember.

  Artikkel
 • Godt årsresultat for bankene

  Bankenes resultat før skatt i 2017 var på 59,1 milliarder kroner, 4,8 milliarder mer enn i 2016. Økt rentenetto og lavere tap på utlån bidro til det gode resultatet.

  Artikkel
 • Uendret pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,6 prosent fram til utgangen av desember 2017, uendret fra måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,4 prosent i samme periode, opp fra 4,1 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,3 prosent fram til utgangen av desember 2017, opp fra 5,8 prosent måneden før. Oppgangen skyldes i hovedsak økt låneopptak i ikke-finansielle foretak.

  Artikkel