Økning i premieinntektene for livsforsikring

Publisert:

Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 7 prosent fra 2017 til 2018. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 3,3 prosent i samme periode.

Motorvognforsikringer, som er den største bransjen, har hatt en økning på 8,8 prosent i premieinntektene i løpet av 2018, samtidig har erstatningskostnadene for denne bransjen økt med 12,3 prosent, viser statistikken fra forsikringsselskapene.

Figur 1. Premieinntekter og erstatningsutbetalinger, skadeforsikring

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Premieinntekter 49348 50500 52321 54580 57514 60142 63465 66338 65951 66474 68677
Erstatningskostnader 35121 36817 37351 39523 39906 41569 42637 46124 44508 45230 48979

Økning i brutto premieinntekter for livsforsikringsselskapene

Fra 2017 til 2018 hadde livsforsikring en økning i brutto premieinntekter på 7 prosent. I samme periode gikk erstatningsutbetalingene opp med 8,5 prosent.

Foretakspensjonsordninger har den største andelen av både premieinntekter og erstatningsutbetalinger for livsforsikring. Fra 2017 til 2018 var det en økning i premieinntektene for denne type forsikring på 15,2 prosent. I samme tidsrom steg erstatningskostnadene med 7,6 prosent.

Figur 2. Forfalte bruttopremier og utbetalte bruttoerstatninger, livsforsikring

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Forfalte bruttopremier 68168 64934 66489 71690 82102 81765 92809 91785 94084 93448 99960
Utbetalte bruttoerstatninger 54151 35184 40566 40345 44190 45113 46783 49257 51231 54258 58872

Kontakt