Økning i tjenesteforpliktelsene

Publisert:

Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 4,4 prosent til 1 992 milliarder kroner i 2018.

I de private pensjonsinnretningene økte forpliktelsene med 3,2 prosent, hvor den største økningen kom fra innskuddsbaserte pensjonsordninger, viser statistikken over tjenestepensjon. Forpliktelsene i innskuddsbaserte pensjonsordninger var 234,3 milliarder i 2018, en økning på 7,1 prosent fra året før.

I de offentlige tjenestepensjonsordningene økte forpliktelsene med 5,1 prosent i samme periode, til 1 205 milliarder kroner.

Figur 1. Totale pensjonsforpliktelser

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totale forpliktelser 1152728 1236166 1354735 1454824 1613069 1682894 1791815 1908380 1991823

Over 119 milliarder i premieinnbetalinger

De totale premieinnbetalingene økte med 11,4 prosent i 2018 til 119,4 milliarder kroner.

I 2018 var premieinnbetalingene for private tjenestepensjonsinnretninger på 44 milliarder kroner. Av dette tilskrives 29 milliarder innskuddspensjon.

I pensjonsinnretningen som tjener offentlig forvaltning, var premieinnbetalingene 75,4 milliarder kroner, en økning på 15,5 prosent i 2018.

Figur 2. Pensjonsutbetalinger 2018 fordelt på pensjonskasser, livsforsikring og Statens Pensjonskass

Kr
Livsforsikring 51 % 38762
Pensjonskasser 12 % 9414
Statens Pensjonskasse 36 % 27552

Over 75 milliarder i pensjonsutbetalinger

Pensjonsutbetalingene har økt med 4 milliarder kroner fra 2017 til 2018. Av de totale utbetalingene i 2018 står livsforsikringsselskapene for omtrent halvparten, mens Statens pensjonskasse utbetaler om lag 36 prosent av pensjonene, noe som tilsvarer 27,5 milliarder kroner.

Kontakt