Trøndelag er femte største fylke i utlån til lønnstakere

Publisert:

Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 6,0 prosent i 2018 til 2 808 milliarder kroner.

Fylkessammenslåing til Trøndelag

Fra og med 1. januar 2018 ble Sør- og Nord-Trøndelag samlet til Trøndelag fylke. Etter sammenslåingen står Trøndelag for den femte største andelen av utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere etter fylke.

Utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere i Trøndelag beløp seg til 232 milliarder kroner ved utgangen av 2018, noe som tilsvarer 8,3 prosent av de totale fylkesfordelte utlånene til lønnstakere.